strah
Izvor: fkabay / Pixabay
FINANCIJSKA PISMENOST

Što napraviti kada banka propada? Kako 'izvući' novac? I što s kreditom?

Što građani i poduzetnici mogu s novcem u banci koja se našla u poteškoćama. Kako 'izvući' svoj novac iz takve banke? Što je s kreditom u toj banci? Osigurani su depoziti i fizičkih osoba i tvrtki do 100.000 eura. 

Građani i poduzetnici u bankama drže svoj novac na računima, bilo da je to štednja ili plaća/mirovina. I taj novac je siguran. No ponekad se može dogoditi da banka zapadne u probleme. Problemi mogu biti posljedica financijske krize (kako domaće, tako i globalne), lošeg poslovanja banke i tako dalje. 

Građane i poduzetnike ne zanima zašto je problem nastao, nego traže DVA odgovora:

 • što je s njihovim novcem u banci
 • što je s kreditom kojeg su podigli u toj banci

Financijski sustav posložen je tako da su depoziti (depozit je svaki novac položen u banci, bilo kao štednja, bilo kao novac na tekućim, žiro ili bilo kojim drugim računima) osigurani do određenog iznosa. 

ŠTO S KREDITIMA

Bez obzira na sve, kredit se MORA vraćati. Dakle, bilo fizička bilo pravna osoba, svoj anuitet ili ratu mora nastaviti plaćati i dalje. No jedina je razlika plaća li se taj anuitet ili rata 'XYZ banci' (koja propada ili je propala), 'XYZ banci u stečaju' ili nekoj drugoj banci (kreditnoj instituciji) koja bi eventualno preuzela kredite propale banke. 

Sustav osiguranja novca

Sustavom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita (bivša Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka). Sve kreditne institucije, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, te podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici, obvezne su se uključiti u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Ključna zadaća sustava osiguranja depozita jest zaštita deponenata od posljedica nastupa osiguranog slučaja, odnosno od posljedice stečaja kreditnih institucija. Svaki deponent kreditne institucije (klijent) koji je imatelj prihvatljivog depozita, u trenutku nastupa osiguranog slučaja u toj kreditnoj instituciji, odnosno kada je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o nedostupnosti depozita ili je sud donio rješenje o otvaranju stečaja, ima pravo na obeštećenje do uključivo visine od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja.

Sustav osiguranja depozita obuhvaća sljedeće deponente:

 • fizičke osobe
 • trgovačka društava
 • neprofitne institucije
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3,75 milijuna kuna

Pokrivene vrste depozita:

 • sredstva na tekućim računima, žiroračunima, poslovnim računima i deviznim računima
 • kunska i devizna štednja po viđenju
 • oročeni kunski i devizni štedni ulozi

No nisu svi depoziti zaštićeni. Primjerice, nisu zaštićeni depoziti drugih kreditnih institucija u banci koja je propala ili depoziti koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke. Kome novac nije zaštićen možete provjeriti na internetskim stranicama Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Iznos osiguranog depozita

 • 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije

Povrat osiguranog depozita

 • isplata depozita unutar 10 radnih dana

Pojedinačni osigurani iznos se izračunava na sljedeći način:

Ukupni depoziti po deponentu

 • + obračunata kamata se dodaje (do dana nastupa osiguranog slučaja)
 • – ukupne dospjele obveze deponenta prema kreditnoj instituciji
 • = neto potraživanje deponenta (depoziti će biti nadoknađeni u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastupa osiguranog slučaja)

Kada HNB donese rješenje o nedostupnosti depozita ili kada nadležni sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad kreditnom institucijom, aktivira se sustav osiguranja depozita i Agencija preuzima obvezu isplate obeštećenja deponentima.

Postupak isplate

Hrvatska agencija za osiguranje depozita objavila je postupak kako se traži novac. Savjetuje građanima i poduzetnicima da prate medije, posjete njihovu internetsku stranicu ili nazovu Agenciju na broj telefona 01/4813 222 kako bi na vrijeme bili informirani o tijeku postupka isplate.

Sukladno Zakonu o sustavu osiguranju depozita, kada nastupi osigurani slučaj u kreditnoj instituciji, Agencija je obvezna unutar 10 radnih dana osigurati početak isplate depozita. Za to vrijeme Agencija će pripremiti potrebna sredstva, od kreditne institucije pribaviti točne iznose obeštećenja svakog deponenta i potom obavijestiti deponente:

 • o nastupu osiguranog slučaja
 • da su ukupna potrebna sredstva na raspolaganju u isplatnoj banci
 • o datumu početka isplate
 • o kreditnim institucijama u čijim poslovnicama se može podići obeštećenje
 • koje dokumente treba predočiti kako bi ostvarili to pravo
  • izvorni dokumenti o depozitu (kartica računa, štedna knjižica ili ugovor) i
  • važeća identifikacijska isprava (osobna iskaznica ili putovnica) i
 • o načinu podnošenja prigovora u slučaju kada deponent nije suglasan s obračunom

Sukladno uputama iz obavijesti, deponenti trebaju doći u poslovnicu kreditne institucije koja provodi isplatu obeštećenja, gdje preuzimaju Obračun obeštećenja.

To je automatski generirani dokument na kojemu je naveden točan iznos obeštećenja po deponentu, a na temelju svih podataka prikupljenih od kreditne institucije, čiju točnost deponenti trebaju provjeriti i, ako su suglasni s obračunom, potpisati.

Obeštećenje se isplaćuje bezgotovinski, a fizičkim osobama može biti isplaćeno i u gotovini

Ako deponent nije suglasan s podacima navedenima u Obračunu obeštećenja, može podnijeti prigovor. Dovoljno je ispuniti obrazac za prigovor i dostaviti ga Agenciji zajedno sa svojim podacima, objašnjenjem i popratnom dokumentacijom. Stručne službe Agencije će u roku od sedam radnih dana od dana zaprimanja prigovora ispitati podneseni prigovor i donijeti rješenje.

Deponenti imaju rok od 3 godine, računajući od datuma objave o nastupu osiguranog slučaja u Narodnim novinama, realizirati svoje pravo na obeštećenje.

Ako je iznos depozita veći od osiguranog iznosa, odnosno veći od 100.000 eura, preostali iznos deponent potražuje od kreditne institucije kroz stečajni postupak.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.