financije
Izvor: Freepik
DOBRO JE ZNATI

Prešutni minus - obavite prelazak na dopušteni do 30. lipnja 2024.

Jeste li u zadnje vrijeme razmišljali o svojim osobnim financijama ili je to nešto što izbjegavate jer su u potpunom kaosu? Smatrate li da dobro manevrirate prihodima i rashodima ili vam je ponekad potrebna mala financijska injekcija da progurate mjesec od plaće do plaće?

Ako je, niste sami i usamljeni u tom problemu. Mnogi građani koriste takozvani minus, kako onaj dopušteni, tako i prešutni. Prema podacima HNB-a s kraja 2022. godine, ukupni iskorišteni iznos svih prekoračenja na računima građana iznosi pozamašnih 5,3 milijarde kuna. Vrti li vam se od te svote pomalo u glavi, trebate znati da je ona bila i viša te je samo šest mjeseci ranije iznosila 5,9 milijardi kuna. Smanjenju je, vjeruje se, pripomoglo to što su smanjene kamate na minuse.

U središnjoj banci istaknuli su da su prešutni minusi skuplji dva do tri postotna poena od ugovorenih, no od rujna prošle godine niti jedan minus ne smije imati kamatu višu od 7,31 posto, čime se izjednačavaju kamate dopuštenih i prešutnih ograničenja. Minuse koristi oko 870 tisuća građana, a kad smo već u brojkama, spomenimo i neke postotke.

U postocima, 95 posto svih minusa koje su građani imali su prešutni minusi, a tek 5 posto su dopušteni. No, i tu je došlo do promjena. Država je, naime, posebnim memorandumom pokušala zaštititi građane i omogućiti im prelazak iz prešutnih u dopuštene minuse u njihovim bankama. Banke su se pak obvezale ponuditi tu mogućnost najkasnije do 30. lipnja 2024. i to u istoj visini do koje su građani do sada koristili prešutni minus.

Jedna od mogućnosti za korisnike je i prelazak na ugovorene dopuštene minuse ili pak kombinaciju novog dopuštenog i novog prešutnog prekoračenja u kojoj dopušteni minus mora iznositi najmanje polovicu sadašnjeg minusa, a prešutni do najviše iznos jednog mjesečnog priljeva.

Novi prešutni minusi odobravat će se iznimno i neće prelaziti iznos od jedne prosječne mjesečne plaće ili mirovine. Spominje se i mogućnost da se prešutni minusi omoguće postojećim korisnicima, a onim novima se ta mogućnost niti ne ponudi.

Međutim, bez obzira u kojem će roku banke napraviti tranziciju iz prešutnih u dopuštene minuse, sve one od 1. rujna 2022. moraju obračunavati niže kamatne stope.

Znate li razliku između dopuštenog i prešutnog minusa?

Dopušteni minus

Ako na tekućem računu ostvarujete redovite prihode, banka vam može na vaš zahtjev odobriti i ugovoriti dopušteno prekoračenje po računu, odnosno dopušteni minus. To znači da se vaš iznos raspoloživih sredstava uvećava za iznos dopuštenog prekoračenja. Iznos dopuštenog prekoračenja najčešće ovisi o visini prihoda, najčešće mjesečne plaće, a odobrava se bez dodatnih procedura i instrumenata osiguranja na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku.

Visina kamatne stope koja se plaća na njegovo korištenje u pravilu je među najvišim kamatnim stopama koje se primjenjuju na kredite odobrene potrošačima, pa se dopušteni prekoračenje ne bi trebalo koristiti kao "dugoročan iznos financijskih prihoda", već samo za slučaj nužde.

U slučaju neurednog poslovanja ili smanjenog priljeva sredstava na tekući račun, banka ima pravo smanjiti vam ili ukinuti iznos dopuštenog prekoračenja, ali vas o tome mora izvijestiti najmanje 30 dana prije dana efektivnog umanjenja ili ukidanja dopuštenog prekoračenja.

Kamate na dopuštene minuse prije ograničenja iznosile su oko 8,11 posto, što svakako nije malo.

Prešutni minus

Ako imate minus, a nikada niste potpisali nikakav ugovor s bankom o prekoračenju, tada se radi o prešutnom minusu. Isto tako, ako su vam iz banke nudili povećanje minusa, a niste potpisali ugovor, također je vrlo izgledno da imate prešutni minus.

Kako je moguće da netko uopće dobije prešutni minus?

Tako što su banke uglavnom koristile činjenicu da taj dio poslovanja nikada nije zakonski uređen pa su svojim korisnicima automatizmom dodjeljivale upravo prešutne minuse koji su kod nekih prouzročili ozbiljne financijske probleme. I to tako da bi dosezali iznos dvostruko, pa čak i trostruko veći od njihovih mjesečnih primanja. A svi znamo kako se iz takvih dugova teško iskoprcati, a odmah vam je jasno zašto kada "bacite oko" na visinu kamatnih stopa - koje su se kretale čak i do 17,4 posto.

Kakva je situacija sada?

1. Erste banka

Erste banka navodi kako je u prvom koraku, od 1. rujna 2022. godine, smanjila nominalne kamatne stope na postojeća prešutna prekoračenja u korištenju sa 7,96 posto na 5,77 posto. Nalazimo i podatak da od 30. lipnja 2023. Erste banka u ponudi za nove klijente ima samo dopuštena prekoračenja, a postojeći klijenti koji imaju odobreno prešutno prekoračenje moći će ga koristiti do ugovaranja dopuštenog prekoračenja, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2024.

2. Privredna banka Zagreb (PBZ)

Privredna banka obavijestila je svoje korisnike o promjenama koje nastaju. Prestanak odobravanja prešutnog prekoračenja po tekućem računu u eurima stupilo je na snagu 19. lipnja 2023., uz zadržavanje prava postojećim korisnicima prešutnih prekoračenja do 30. lipnja 2024.
Banka će svojim korisnicima s danom uvođenja u ponudu dopuštenog prekoračenja poslati poziv za potpuni prijelaz s prešutnog prekoračenja na dopušteno prekoračenje. Do dana prihvaćanja ponude za ugovaranje dopuštenog prekoračenja i sklapanja ugovora o dopuštenom prekoračenju, ali ne dulje od 30. lipnja 2024., postojeći korisnici moći će koristiti prešutno prekoračenje.

Banka na nedopušteno prekoračenje obračunava i naplaćuje zakonsku zateznu kamatu, koja je promjenjiva u skladu s propisima, a koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta, za tri postotna poena, a koja u trenutku izrade ovog obrasca iznosi 7,00 posto godišnje.

Odnosno, visina kamatne stope na prešutna prekoračenja trenutačno iznosi 8,62 posto godišnje.

3. Zagrebačka banka

Svi klijenti Zagrebačke banke u procesu prelaska s prešutnog na dopušteno prekoračenje trebaju potpisati Ugovor o prekoračenju, za što nije potreban dolazak u poslovnicu, jer će banka ponuditi klijentima opciju migracije i putem digitalnog bankarstva.

Klijenti će također putem mobilnog bankarstva imati i opciju upravljanja promjenom iznosa limita (povećanje, smanjenje ili ukidanje prekoračenja).

Ako klijenti ne prihvate migraciju iz prešutnog u dopušteno prekoračenje do krajnjeg roka, (30. lipnja 2024.) prešutno prekoračenje će biti ukinuto, a klijentima će se u slučaju korištenja prekoračenja omogućiti njegova otplata na 12 mjesečnih obroka.

Kamatne stope za prešutna prekoračenja snižene su na 5,47 posto.

4. OTP banka

Krajem lipnja 2023. korisnici ove banke dobili su obavijest mogućnosti prelaska s prešutnog na dopušteno prekoračenje.

Kažu, ponudit ćemo vam potpuni prijelaz odnosno jednak iznos koji sad imate odobren za prešutno prekoračenje i to bez ikakvih dodatnih provjera i troškova, uz znatno povoljniju kamatnu stopu.

Svim klijenti koji do 30. lipnja 2024. godine ne reguliraju prijelaz na dopušteno prekoračenje ili se do navedenog datuma ne jave Banci, Banka će ukinuti prekoračenje s danom 1. srpnja 2024. godine, no klijenti će o tome biti obaviješteni 30 dana ranije.

Svim klijentima koji budu u korištenju prešutnog prekoračenja do tog datuma, banka će prilikom ukidanja omogućiti otplatu iskorištenog iznosa odobravanjem kredita za obročnu otplatu. Kredit se odobrava na rok od 12 mjeseci, bez dodatnog troška i s primjenom kamatne stope sukladno Odluci o kamatama, a koja ne može biti veća od kamatne stope važeće za dopušteno prekoračenje po tekućem računu.

Kamate na prešutno prekoračenje banka je snizila na 5,58 posto godišnje.

5. Raiffeisenbank (RBA)

I RBA se obvezala svojim korisnicima do lipnja ove godine poslati obavijest o mogućnosti zamjene prešutnog dopuštenim prekoračenjem. Ako klijent kojim slučajem ipak ne dobije obavijest, a zainteresiran je za isto, treba doći u najbližu poslovnicu ili poslati poruku mojaRBA mobilnog ili internetskog bankarstva.

Za prelazak je potrebno potpisati Dodatak ugovoru o tekućem računu i Europski standardizirani informativni obrazac - ESIS. Nakon toga ćete automatski nastaviti korištenje dopuštenog prekoračenja u istom iznosu, roku i kamatnoj stopi koji su važeći za prešutno prihvaćeno prekoračenje po tekućem računu u trenutku prelaska.

Ako do 30. lipnja 2024. ne dođete u poslovnicu i ne potpišete Dodatak ugovoru o tekućem računu, koji je nužan za prelazak na dopušteno prekoračenje, vaše važeće prešutno prekoračenje bit će aktivno do isteka njegovog roka korištenja. Nakon toga ćemo vam ukinuti prešutno prekoračenje te omogućiti otplatu iskorištenog iznosa u 12 mjesečnih obroka

Nominalna kamatna stopa za dopušteno prekoračenje iznosi 7,00 posto godišnje, fiksno do isteka roka važenja. Trenutno kamatna stopa na prešutno prekoračenje iznosi 7,97 posto.

Čitajte i druge tekstove autorice Sanje Bubalo koja piše prvenstveno o biznisu i financijama, ali ima i korisne životne savjete.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.