zdravstveno osiguranje, ruka, stetoskop
Izvor: Tumisu/Pixabay
NOVA PRAVILA

Tko može i kako do besplatnog dopunskog zdravstvenog osiguranja

Od 1. prosinca porast će cenzusi za ostvarivanje prava na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. To je dobra vijest jer će više ljudi imati to pravo. Loša je vijest da će se morati sami prijaviti za besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje.

Tko ima pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna imaju:

 1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100 posto oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi
 2. darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
 3. dobrovoljni davatelj krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene)
 4. redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina
 5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.000 kuna, a za osiguranike - samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.500 kuna

Prihodovni cenzus

S obzirom na novu odluku Vlade, od 1. prosinca podiže se prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. To znači da se s dosadašnjih 1.600,12 kuna podiže na 2.000 kuna po članu obitelji, odnosno s 2.047,20 kuna na 2.500 kuna za osiguranika samca.

Osiguranikom - samcem smatra se osigurana osoba Zavoda koja nema članova obitelji, a što treba dokazati rodnim listom ne starijim od 6 mjeseci, sudskom odlukom o rastavi braka, smrtnim listom za bračnog supružnika te drugim odgovarajućim dokumentom, kao i pisanom izjavom da nema drugih članova obitelji.

Potrebna dokumentacija:

Svi oni koji imaju pravo na plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, mogu to ostvariti na osnovi rješenja nadležnih tijela (HZMO-a, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Centra za socijalnu skrb i slično), uz predočenje dokumenata:

 • potvrda zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja
 • potvrda Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi
 • potvrda nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju, odnosno studiranju
 • dokaz da ispunjavaju uvjet prihodovnog cenzusa

HZZO po sužbenoj dužnosti pribavlja ove dokaze o visini prihoda:

 • visini mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj
 • visini dohotka (podaci od porezne uprave)
 • visini naknade zbog nezaposlenosti
 • visini primitaka ostvarenih prema propisima o socijalnoj skrbi
 • visini drugih novčanih prava ostvarenih prema propisima o mirovinskom osiguranju, o doplatku za djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Dokazi koje osigurana osoba mora pribaviti osobno:

 • o visini plaće ostvarene kod poslodavca za rad u tuzemstvu i inozemstvu
 • o visini mirovine ostvarene u inozemstvu

Novosti o svemu ovome još nisu ažurirane na web stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pa tako ni način prijave. Kada te informacije budu dostupne, objavit ćemo ih.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Više o uvjetima korištenja i autorskom pravima pročitajte ovdje.