promjena
Izvor: Ghinzo / Pixabay
PROMJENE

STUPA NA SNAGU 2022. - Koje su se zakonske promjene do sada dogodile, a koje će se tek dogoditi

Približava se polovina godine, već su brojni propisi stupili na snagu, a mnogi će stupiti u idućih nekoliko tjedana. Odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić nabrojali su najvažnije promjene do sada i one koje će se tek dogoditi. 

U nastavku je pregled najvažnijih promjena propisa u prvoj polovini ove godine. Sličan smo pregled pripremili krajem prošle godine - Što sve STUPA NA SNAGU od 1. siječnja 2022. 

Potrošači - zabranjeno je uklanjanje negativnih ocjena i komentara proizvoda

Od 28. svibnja 2022. godine obvezno je prikazivanje cijena po kojima se je proizvod prodavao u proteklih 30 dana kad god je u pitanju akcija ili drugi oblik posebne prodaje.

Kod prodaje proizvoda s greškom to mora biti posebno istaknuto. Pisani prigovor potrošača se može poslati i e-mailom. Proizvodi istog naziva se ne smiju prodavati ako su različite kvalitete.

Trgovci koji objavljuju komentare i recenzije kupaca moraju naznačiti jesu li oni isprobali proizvod i jesu li plaćeni za ocjenjivanje proizvoda.

Zabranjeno je uklanjanje negativnih ocjena i komentara. Svaki oglas mora biti označen kao plaćeni oglas.

Kod reklamacije za materijalne nedostatke proizvoda trošak vještačenja može pasti i na potrošača, ako se pokaže da se nije radilo o opravdanoj reklamaciji.

Postrožene su i kazne za povrede potrošačkih prava kad je u pitanju veći broj oštećenih potrošača.

Inspektorima je dopušten 'mystery shopping'.

Poslodavci trebaju revidirati evidencije osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2022. godine ukinute su i posljednje antikovid mjere u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Voditelji zbirki osobnih podataka i DPO-i trebaju revidirati evidencije o radnicima koji imaju kovid potvrde pa im je bio slobodan ulazak u prostorije poslodavca, s obzirom na prestanak pravne osnove za čuvanje podataka te vrste. Ovo se odnosi i na radnike vanjskih službi i druge dobavljače.

Novi trend: plaće ovise o profitabilnosti poslodavca

Očekuje se donošenje novog Zakona o radu do kraja godine. U aktualnom prijedlogu najznačajnija je izmjena odredbe o prestanku radnog odnosa. Postojeći zakon predviđa da je to uvijek kad radnik navrši 65 godina života.

U prijedlogu izmjena neće postojati starosno ograničenje i radni odnos će trajati sve dok ga radnik sam ne otkaže.

U praksi je sve češće vezivanje visine plaće s radnim učinkom i sudjelovanje u dobiti poslodavca. Problemi se javljaju kod obračuna poreza i prikrivene isplate plaće kroz manje oporezivu isplatu dobiti.

Radnicima se prilikom sklapanja ugovora o radu izostavlja odredba o probnom radu, što je već i zakonska obveza u Belgiji.

Imenovanje vanjskog suradnika 'povjerljive osobe' za zaštitu zviždača

Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika mora imati pravilnik o zviždačima. Taj pravilnik je nužan i kod onih koji se bave financijskim uslugama ili su obveznici AML.

Novost je da zviždač više ne mora čekati da se o njegovoj prijavi donese interna odluka, nego smije i javno istupiti i otkriti prijavu bez straha za sebe. Prijava uvijek mora biti u dobroj vjeri.

Trend je imenovanje vanjskih suradnika kao 'povjerljive osobe' koja rješava pritužbe radnika i drugih suradnika poslodavca.

Kazna za povjerljivu osobu koja odaje identitet prijavitelja je povećana na 30.000 kuna, koliko je i kazna za nemanje sustava za interno prijavljivanje nepravilnosti.

Euro - dvojno iskazivanje cijena proizvoda i usluga

Od 5. rujna 2022. (ako Europska komisija sredinom srpnja odobri ulazak u europodručje, op.ur.) obvezno je dvojno iskazivanje cijena za većinu trgovaca i pružatelja usluga u privatnom i javnom sektoru. Ovo se odnosi i na obračune plaća koji od jeseni trebaju biti u dvije valute.

Zakonom o uvođenju eura detaljno je propisan način preračunavanja i zaokruživanja cifri na višu znamenku kad je u pitanju treća decimala 5 ili veća. Sadašnja kreditna stopa za kredite u kunama postaje kreditna stopa u eurima.

U praksi se je pojavio problem s web shopovima jer dvojno iskazivanje cijena traži tehničku prilagodbu i prilagodbu općih uvjeta poslovanja.

Trgovci koji ne povećaju cijene uslijed konverzije moći će na prodavaonicama i internetu istaknuti poseban znak koji će biti jamstvo kupcima da cijene nisu povećane. Znak će osmisliti Ministarstvo gospodarstva u narednim mjesecima.

Plaća u kunama i u eurima od rujna

Poslodavci su obvezni od rujna iskazivati plaću na obračunskim listama u dvije valute, u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Ne treba mijenjati ugovore o radu ni pravilnike o plaćama..

Dvojno se iskazuju samo iznosi koji se isplaćuju radniku. Od 1. siječnja 2023. Plaće se iskazuju samo u eurima.

Prikriveni rad - obrtnici i vlasnici d.o.o. i dalje na udaru porezne uprave

Nakon prvog vala porezne inspekcije paušalnih obrta za poslovanje u 2020. godinu, započeo je i drugi val koji se odnosi na 2021. godinu. Krug ispitanika se je proširio s paušalnih obrta i na j.d.o.o. i d.o.o. jer se u praksi pokazalo da se je u mnogim slučajevima radilo o prikrivenom zapošljavanju.

Porezna kontrola hrvatskih državljana na radu u inozemstvu - dvostruko oporezivanje

Porezna uprava pozvala je hrvatske građane koji rade u inozemstvu da kao porezni obveznici dobrovoljno ispune obrazac radi provjere porezne rezidentnosti. Ovo je posebno problematično za slabo plaćene radnike koji u zemlji rada nisu bili obveznici plaćanja poreza na dohodak u značajnom iznosu, ali su njihova primanja dovoljno visoka za oporezivanje u Hrvatskoj.

Država ima prioritet u otkupu poljoprivrednog zemljišta

Po novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište se može prodati kupcu tek kad država odbije kupiti zemljište po pravu prvokupa.

Od 1. srpnja 2023. godine prestaje moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta za europske državljane.

Povećana minimala plaća u ugostiteljstvu i turizmu

Proširena je primjena kolektivnog ugovora ugostiteljstva na sve poslodavce koji se bave ugostiteljstvom i turizmom u Hrvatskoj.

Od 1. lipnja minimalna bruto plaća u ugostiteljstvu je sad 4.687,50 kuna. Za sobarice, pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara i pomoćnog recepcionara minimalna plaća je 4.800 kuna. Za poslove konobara, kuhara, slastičara i recepcionara, minimalna plaća iznosi 5.400 kuna bruto.

Dodatak na radni staž od 0,5 posto po godini staža je sad obvezan, a plaćaju se i naknade za otežane uvjete rada, noćni, smjenski i prekovremeni rad, jubilarna nagrada i naknada za odvojeni život.

Problemi u angažmanu stranih radnika

Najčešći problem sa stranim radnicima je povrat visokih troškova za usluge posredovanja u zapošljavanju te troška i vremena za ishođenja radnih dozvola. Strani radnici, kao i domaći, sve češće daju otkaz nakon nekoliko tjedana ili mjesec dana rada, što cijeli proces zapošljavanja i troškove čini besmislenima. Posredničke agencije jamče vrijeme u kojem strani radnik ostaje na radu. U praksi se je pojavilo i pitanje suživota u organiziranom smještaju radnika iz različitih kultura i navika i kako nečije ponašanje izvan radnog vremena, može utjecati na radni odnos.

Radnička prava za taksiste i dostavljače

Sve više domaćih i stranih radnika i bez odobrenja poslodavca kod kojeg imaju puno radno vrijeme, rade dodatno kao taksisti i dostavljači. Pritom se plaćaju niži porezi nego kad bi ti radnici bili u radnom odnosu, a dodatnim radom se rješava i problem manjka radne snage.

Radnik koji se razboli ili pretrpi ozljedu prilikom takvog dodatnog posla, otvara bolovanje kod poslodavca kod kojeg uopće nije nastao razlog za otvaranje bolovanja. Trošak bolovanja za prva 42 dana i dalje snosi poslodavac.

Dostavljačima i taksistima koji su radili preko obrta ili kao studenti su u nekoliko europskih država priznata radnička prava što nije uvijek optimalno za tu skupinu radnika jer su im smanjena primanja ili su bili prisiljeni promijeniti poslodavca. I u Hrvatskoj je najavljeno pozivanje takvih radnika u radni odnos kako bi se izbjegle kazne za prikriveni rad.

Naknada za putovanje na posao u javnom sektoru ovisna o promjeni cijene goriva

Naknada za putovanje u mjestima gdje ne postoji javni prijevoz je za državne službenike i radnike u javnim službama određena u iznosu 1,35 kuna/km. Naknada se mijenja ako cijena goriva postane niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Neoporeziva naknada za radnike u privatnom sektoru koji koriste svoje osobne automobile za potrebe poslodavca ostaje i dalje 2 kune/km.

Sprječavanje širenja nezakonitog sadržaja putem internetskih platformi

Europska unija uvodi pravila s ciljem stvaranja 'sigurnijeg digitalnog prostora'. Internetske platforme postaju odgovorne za sadržaj koji objavljuju korisnici.

Crna lista direktora

U izmjenama Zakona o trgovačkim društvima prošireni su razlozi zabrane imenovanja direktora društva. Ministarstvo pravosuđa i uprave vodi registar osoba kojima je zabranjeno imenovanje za direktora, neovisno o njihovu državljanstvu. Taj će se registar moći koristiti u trenutku imenovanja osobe ili najkasnije u trenutku registracije društva.

Za godinu dana će biti moguće osnivanje d.o.o. putem digitalne platforme, i javni bilježnici će moći osnivati trgovačka društva putem video linka.

Naknada razlike zaštićene najamnine

Neki vlasnici stanova pokreću postupke protiv države radi naknade razlike do tržišne vrijednosti najamnine za stanove u kojima žive zaštićeni najmoprimci.

Programi preseljenja zaštićenih stanara još uvijek ne postoje. Ustavni je sud ukinuo obvezu iseljenja zaštićenih stanara. Iseljenje je po ukinutom zakonu trebalo nastupiti do rujna 2023. godine.

Smanjena je stopa PDV-a

Od 1. travnja došlo je do promjene stope PDV-a s 25% na 13% na široki raspon usluga iz turizma i cateringa. Uz to je smanjena stopa PDV-a na dječju hranu, ulja i masti, svježe meso, jaja, ribu i morske plodove te svježe voće i povrće.

Nova obveza za velike poduzetnike i one koji zapošljavaju 500 radnika

Dvije nove europske uredbe - SFDR Uredba i Uredba o taksonomiji, određuju pravila informiranja i izvještavanja.

Obveznici izrade nefinancijskog izvješća su veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa te poduzetnici koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine.

Ti poduzetnici će morati paziti na to koji energetski certifikat ima zgrada u kojoj imaju poslovni prostor, koliko troše na energiju i je li energija koju koriste iz zelenih izvora. Mjerit će se i potrošnja uredskog papira i printera, voze li fosilna goriva ili ne. Sve će to utjecati na njihovo financiranje.

Slaba dinamika obnove nakon potresa

Odobreno je produljenje roka za korištenje financijskih sredstava iz Europskog fonda solidarnosti za obnovu nakon potresa, što je bilo nužno s obzirom na slabu dinamiku obnove. U praksi se pojavila sumnja na neutemeljenu promjenu naljepnica iz težeg oštećenja objekta u manje teško.

Autorsko pravo u radnim odnosima

Zakonom je dano pravo poslodavca na sva prava koja proizlaze iz autorskog djela koje radnik stvara tijekom radnog odnosa i zato više nije nužno to posebno ugovoriti. Ovo je posebno bitno za softverski sektor i sve druge kreativne sektore.

Poduzetnici i dalje nesvjesni zabranjenih sporazuma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je pokrenula postupak protiv Hrvatskih šuma i Hrvatske gospodarske komore (HGK) - Udruženja drvnoprerađivačke industrije. Sporno je potpisivanje sporazuma koji je nazvan 'pismo razumijevanja', s ciljem kontrole cijena drvne građe.

Otkazivanje narudžbi u građevinskom sektoru i povrat dvostruke kapare

Primijećeno je otkazivanje ugovora o građenju i plaćanje penala te povrat dvostruke kapare, kao način spašavanja poslovanja od gubitaka u građevini zbog porasta cijena materijala, i povećanje cijene nekretnina u novogradnji jednom kad je nekretnina dovršena.

Zbog nemogućnosti predviđanja troškova gradnje postaju aktualnije već izgrađene nekretnine, odnosno stara gradnja koju je često potrebno pravno urediti i obnoviti.

Konvertirani krediti u švicarskim francima i dalje na sudu

Sud Europske Unije u Luksemburgu se proglasio nenadležnim povodom slučaja konvertiranih kredita u švicarcima. Na Vrhovnom sudu je donošenje odluke o tome je li konverzija kredita na tečaj od 6,39 kuna za franak 2015. godine predstavljala dovoljnu zaštitu interesa potrošača ili ne.

EU kaznena evidencija

Ove se godine uspostavlja centralizirana baza podataka o identitetu državljana trećih zemalja, osuđenih zbog kaznenog djela u nekoj zemlji Europske unije.

Ulazak u Hrvatsku za strance iz trećih država - 50 kuna

Iduće godine trebao bi u funkciju biti pušten sustav ETIAS, odnosno Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja, s kojim dolaze nova pravila za ulazak u EU. Putnici iz treći zemalja će morati ispuniti elektronski obrazac te platiti naknadu od sedam eura (oko 50 kuna).

U najvećem broju slučajeva odobrenje za putovanje će biti izdano za nekoliko minuta, međutim moći će potrajati i do 30 dana u nekim slučajevima. Odobrenje putovanja bit će valjano tri godine ili do isteka valjanosti putne isprave navedene u postupku podnošenja zahtjeva, ovisno o tome što nastupa prije. Iako je izdano odobrenje za putovanje, prilikom prelaska granice ulazak u zemlju može biti odbijen.

Ova mjera će utjecati na smanjenje interesa turista iz trećih zemalja, a slične mjere mogu biti uvedene i u odnosu na naše državljane.
Očinski dopust od jeseni

Do jeseni se zbog europske Life-Work Balance direktive uvodi takozvani očinski dopust za zaposlene i samozaposlene očeve, u trajanju od deset radnih dana.

Planirano je da naknadu tijekom dopusta u potpunosti podmiruje država te da ona odgovara očevoj punoj plaći, bez gornjeg limita. Korištenje očinskog dopusta neće biti obvezno, a moći će se iskoristiti samo neposredno po rođenju djeteta.

Povećat će se i naknade za rodiljni dopust tijekom drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta, i to sa sadašnjih 5.654,20 kuna na 7.500 kuna.

Naknada za roditelje blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta, koji imaju pravo na dopust do treće godine djetetova života, ostaje 2.328,20 kuna mjesečno.

S kojeg mjesta radnik uistinu radi kad radi 'od kuće'

Nastavlja se trend rada od kuće, što i dalje predstavlja rizik u pogledu zaštite na radu.

Poslodavci svakako trebaju znati s kojeg točno mjesta radnik uistinu radi jer se radnici sve više odvažuju na preseljenje u druga mjesta unutar Hrvatske, i u druge države, što nosi i obvezu poslodavaca da obračunaju i plate porez na dohodak i prirez prema mjestu boravka radnika.

U zapadnoj Europi se je već počeo javljati trend vremenskog ograničenja rada od kuće kako bi se izbjeglo da radnik boravkom u drugoj državi ne postane porezni rezident te druge države. Ograničenja su nametnuta i kako bi se spriječila primjena radnog prava strane države iz koje radnik radi.

Skraćen rok za podnošenje tužbe Sudu u Strasbourgu na četiri mjeseca

Od 1. veljače 2022. rok za podnošenje tužbe Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, skraćen je sa šest na četiri mjeseca od konačne domaće sudske odluke u postupku.

Europski sud za ljudska prava po skraćenom postupku rješava pritužbe na dužinu trajanja postupka u Hrvatskoj, nudeći tužiteljima odštetu.

Cenzura na internetu i odgovornost urednika za komentare čitatelja

Zakonom o elektroničkim medijima, portali i drugi izdavači elektroničke publikacije postali su odgovorni za cjelokupni sadržaj koji objavljuju, uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici.

Ovo znači da urednici i vlasnici medija mogu biti kažnjeni i zbog nekog npr. rasističkog komentara čitatelja ispod novinarskih tekstova na portalima. Ovo je već sad dovelo do cenzuriranja pa neki portali zabranjuju komentare čitatelja jer je kazna od 100.000 do milijun kuna.

APN završio proljetni ciklus subvencija

Natječaj za subvencionirane stambene kredite je završio u travnju 2022. godine. Najava za novi krug subvencija još nema.

Povrat poreza na dohodak i prireza

Radnici mlađi od 25 godina imaju pravo na povrat cijelog iznosa poreza i prireza na dohodak koji su im poslodavci uplatili u prošloj godini, a na povrat u visini od 50 posto lanjskog uplaćenog poreza dobivaju oni od 26 do 30 godina.

U ovom trenutku tisuće roditelja djece koja su se zaposlila u 2021. godini dobiva rješenja za plaćanje razmjerno visoke razlike u porezima zbog smanjenja porezne olakšice za dijete koje se je zaposlilo.

Nova pravila za električne romobile

Najavljena je promjena Zakon o sigurnosti prometa na cestama. U prometu će obveze kao i biciklisti što znači i obvezno nošenje zaštitne kacige pri vožnji električnog romobila i kretanje po nogostupu brzinom hoda pješaka.

Ispunjena kvota za energetsku obnovu zgrada

Ispunjena je kvota od 600 milijuna kuna zaprimljenih prijava za energetsku obnovu zgrada.

Tko ne mora plaćati članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članarinu HGK-i nisu dužna plaćati trgovačka društva koja ne prelaze uvjete iz dva od sljedeća tri kriterija:

  1. ukupna aktiva: 7,5 milijuna kuna
  2. ukupni prihodi: 15 milijuna kuna
  3. broj zaposlenih: 50

Nove subvencije poduzetnicima

HAMAG i HBOR su najavili nove subvencionirane programe pomoći poduzetništvu kroz kredite u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Zajmovi su do 100.000 eura.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.