izgubljeni dokumenti
Izvor: Gerd Altmann/Pixabay
Antonio Milanović
NA PUTOVANJU

Što učiniti ako u inozemstvu izgubite dokumente

Putovanja su zabavna i malo tko želi razmišljati o neugodnim situacijama kao što je gubitak ili krađa osobnih dokumenata. Budući da su takve situacije uvijek moguće saznajte što učiniti ako u inozemstvu ostanete bez dragocjenih dokumenata.

Osobna iskaznica i/ili putovnica

Ako u inozemstvu ostanete bez putne isprave, za povratak u Hrvatsku možete u Hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu ishoditi putni list. Nestanak ili pronalaženje putne isprave u inozemstvu trebate prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ako putnu ispravu izgubite ili vam je ukradena u državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju ili konzularni ured, krađu ili nestanak putne isprave možete prijaviti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu bilo koje druge države članice Europske unije. Diplomatska misija ili konzularni ured neke druge države članice EU vam potom može izdati putni list potreban za povratak u Hrvatsku. Ako u inozemstvu ostanete bez putne isprave koja je izgubljena ili ukradena prvo prijavite krađu ili gubitak putne isprave najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku javite se hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku, odnosno u zemljama u kojima ne postoji hrvatska diplomatska misija ili konzularni ured obratite se veleposlanstvu druge države članice EU.

Zahtjev za izdavanje putnog lista

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosite osobno nadležnom hrvatskom veleposlanstvu ili konzularnom uredu u inozemstvu. Popis hrvatskih diplomatskih misija i konzularnih ureda u inozemstvu možete pronaći na web stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Za maloljetne, odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnose oba roditelja odnosno zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista na uvid se daje osobna iskaznica ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe i dvije biometrijske fotografije koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.

U slučaju da nemate neku drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, diplomatska misija ili konzularni ured provjerit će vaš identitet službenim putem.

Ako nije riječ o krađi ili gubitku nego je, primjerice, istekao rok valjanosti dokumenta, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilažete i putovnicu ili osobnu iskaznicu čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, a koja se potom fizički poništava te vam se vraća.

Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave, diplomatska misija ili konzularni ured izdat će vam putni list koji je neophodan za povratak u Hrvatsku.

Ako se izdavanje putnog lista zatraži u veleposlanstvu druge države članice EU, predstavništvo druge zemlje provodit će postupak izdavanja putnog lista u komunikaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH ili najbližom diplomatskom misijom RH.

Za izdavanje putnog lista u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu naplaćuje se konzularna pristojba temeljem Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, a u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu drugih država članica Eu prema njihovoj tarifi.

Istim hrvatskim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije. U tom slučaju potrebno je platiti konzularnu pristojbu za izdavanje samo jednog putnog lista.

Hrvatski putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

Konzularna pristojba na putni list koji hrvatskom državljaninu izdaje veleposlanstvo druge države članice EU naplaćuje se prema nacionalnim pravnim propisima te države.

Vozačka dozvola

Ako je vaša vozačka dozvola izgubljena ili ukradena za vrijeme putovanja u inozemstvu, kontaktirajte mjesnu policiju i vaš konzulat ili veleposlanstvo i obavijestite ih o tome. Konzulat vaše države kontaktirat će s nacionalnim tijelima koja su izdala vašu vozačku dozvolu (koji će provjeriti je li dozvola ograničena, privremeno oduzeta, ukinuta ili povučena). Na temelju informacija koje im dostavi konzulat, policija može izdati privremenu ispravu s kojom u toj državi možete upravljati vozilom u ograničenom kratkom razdoblju. Vozačku dozvolu možete zamijeniti samo u državi u kojoj imate uobičajeno boravište. Privremene dozvole i potvrde izdane radi privremene zamjene izgubljene ili ukradene dozvole nisu automatski važeće u ostalim državama EU-a.

Zdravstvena iskaznica

Gubitak iskaznice zdravstveno osigurane osobe HZZO-a korisnik je obvezan prijaviti najbližem regionalnom uredu, područnoj službi, odnosno ispostavi područne službe HZZO-a. Prijavu gubitka i zahtjev za izdavanje nove iskaznice zdravstveno osigurane osobe HZZO-a korisnik može dostaviti i elektroničkom poštom na jednu od adresa elektroničke pošte prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravišta koje su objavljene u rubrici Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja HZZO. Uz zahtjev korisnik je obvezan navesti svoje ime i prezime ,OIB ili MBO i broj telefona te priložiti presliku osobne iskaznice. Dok ne dobiju novu iskaznicu, osigurane osobe mogu ostvarivati sva prava i bez zdravstvene iskaznice, a dovoljno da znaju svoj OIB.

Za putovanje u inozemstvo, unutar Europske unije, dobro je imati Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). U slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba HZZO-a ostane bez EKZO zbog nekog drugog razloga možete tražiti Certifikat koji privremeno zamjenjuje EKZO, o čemu možete sve saznati na web stranicama HZZO-a.

Kreditna kartica

U slučaju ukradene ili izgubljene bankovne kartice dužni ste što prije putem e-pošte ili telefonom obavijestiti banku kako bi vaša kartica bila poništena, pri tome vam banka može naplatiti određenu naknadu za poništenje kartice.

Da biste izbjegli ovakve neugodne situacije bilo bi poželjno da prije putovanja napišete popis svih važnih brojeva i adresa te kopirate sve potrebne dokumente.

Sretno!

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.