eOI
Izvor: MUP
VIŠE DIGITALNIH MOGUĆNOSTI

Nove osobne iskaznice - što mogu, čemu služe i kako ih aktivirati

U Hrvatskoj sada postoje TRI vrste osobnih iskaznica. Od 2. kolovoza 2021. izdaje se isključivo elektronička osobna iskaznica s DVA čipa koja je ujedno i putovnica (za kretanje unutar EU) i zdravstvena iskaznica.  

Od početka kolovoza 2021. godine građani će, prilikom promjene osobnih iskaznica, dobivati nove, moderne, 'digitalne' osobne iskaznice. Novim Zakonom o osobnoj iskaznici uređen je izgled nove osobne iskaznice te nove digitalne mogućnosti ugrađene u njezina dva čipa.

Napominjemo, postoje tri vrste osobnih iskaznica. OVDJE provjerite koje su.

Nove mogućnosti

Nove osobne iskaznice sadrže dva elektronička nosača podataka (čipa).

 • Na jedan čip se pohranjuju prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima
 • Na drugi čip se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata, i to:
  • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
  • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška kvalificiranom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis, sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis

Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu u sustav e-Građani i druge e-usluge. Uz potpisni certifikat, elektronička osobna iskaznica služi za obavljanje aktivnosti vezanih uz ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom, kao valjanom zamjenom za vlastoručni potpis.

Mijenja i zdavstvenu i putovnicu

Osobna iskaznica sadrži biometrijske podatke (sliku lica i otiske dva prsta) pohranjene u beskontaktnom čipu, baš kao i biometrijske putovnice pa se tako osobna iskaznica na razini EU izjednačava s putnom ispravom. To znači da će građani brže prolaziti granične procedure na e-Gate sustavima u zračnim lukama, čime će se pojednostaviti i ubrzati prolazak putnika.

No za putovanja izvan EU i Europskog gospodarskog prostora i dalje je potrebna putovnica.

U osobnu iskaznicu integrirana je i zdravstvena iskaznica, odnosno matični broj osiguranika pa građani ne moraju posjedovati zdravstvenu iskaznicu ni obveznog, ni dopunskog osiguranja.

Kako do nove osobne iskaznice

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno. Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Iznimni slučajevi

Osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi osobno.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo unutarnjih poslova će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

Ako se naknadno utvrdi da je osobnu iskaznicu djetetu ishodio roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, a osobnu iskaznicu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo će rješenjem poništiti osobnu iskaznicu.

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja osobnu iskaznicu preuzima zakonski zastupnik. Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o uplati naknade za izdavanje osobne iskaznice ovisno o odabranom postupku izdavanja 
  • uplatiti novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom (i godinama života podnositelja zahtjeva), ubrzanom ili žurnom postupku, na uplatnom mjestu Hrvatske pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160, uz naznaku - za osobnu iskaznicu, po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica). OVDJE
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom koja služi kao dokaz identiteta), a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom
 • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm (kako fotografija mora izgledati, provjerite OVDJE)
  • nije potrebno priložiti fotografiju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen.
 • potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja

Prilikom zamjene osobne iskaznice potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ugovor o pružanju usluga certificiranja

Za izdavanje osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata, podnositelj zahtjeva s davateljem usluga certificiranja potpisuje Ugovor o pružanju usluga certificiranja. Popunjeni obrazac ugovora će podnositelju zahtjeva biti dan na uvid nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, a on će svojim potpisom na ugovoru stupiti u ugovorni odnos s pružateljem usluga certificiranja.

Prilikom preuzimanja eOI osoba preuzima i sigurnosnu omotnicu s inicijalnom zaporkom i PIN-om.

Za cjelovito i uspješno korištenje elektroničkog dijela eOI, osoba iskaznicu treba aktivirati. Postupak aktivacije provodi se na Portalu e-OI i sastoji se od tri osnovna koraka:

 1. prva prijava na Portalu eOI i promjena inicijalne zaporke
 2. preuzimanje besplatnog softverskog paketa i uputa za aktivaciju elektroničkog dijela eOI
 3. aktivacija elektroničkog dijela eOI i promjena inicijalnog PIN-a

Zaporka za pristup Portalu eOI i PIN-ovi za korištenje elektroničke osobne iskaznice izričita su odgovornost vlasnika iskaznice te ih je dužan čuvati od gubitka ili odavanja drugima.

Kako aktivirati eOI na računalu:

Nakon uspješne aktivacije svoje eOI, možete zatražiti i svoj mobilni identitet za korištenje digitalnih usluga putem pokretnih uređaja, klikom na opciju Mobile.ID. Naime, uz novu osobnu dostupna je i prateća mobilna aplikacija koja će poslužiti kao vjerodajnica visoke razine.

Drugim riječima, ako izvadite novu osobnu iskaznicu, za pristup e-Građanima s najvišom razinom sigurnosti više nećete morati imati poseban čitač. Njegovu će ulogu moći preuzeti mobitel, pa će se putem njega ili tableta moći pristupati sustavu e-Građani s visokom razinom sigurnosti, samo očitavanjem certifikata s osobne iskaznice.

Aktivacija mobileID osobne iskaznice

Cijene i rokovi izrade

Cijena e-Osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata je 100 kuna.

Za iskaznice koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina, bez certifikata, je 70 kuna.

Cijenu izdavanja prve osobne iskaznice za osobe mlađe od 18 godina pokrit će država, putem Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Elektronička osobna iskaznica:

 • u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva
 • u ubrzanom postupku izdaje se u roku od 10 dana, no tada je cijena izrade 195 kuna
 • u žurnom postupku u roku od 3 radna dana, no tada će to koštati 500 kuna

Rokovi važenja

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje ona sadrži je 5 godina.

Iskaznice izdane osobama starijima od 70 godina imat će rok važenja od 40 godina, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta (jer je važenje certifikata i dalje 5 godina).

Sve postojeće osobne iskaznice vrijede do datuma naznačenoga na njima, pa nije nužno izvaditi novu e-Osobnu iskaznicu prije isteka stare – osim ako ne želite odmah dobiti sve mogućnosti koje nudi druga generacija iskaznice.

Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.