cijene goriva
Izvor: Skitterphoto / Pixabay
Tin Bašić
TRŽIŠTE NAFTNIH DERIVATA

Kako se formira cijena goriva u Hrvatskoj

Svaka benzinska postaja u Hrvatskoj može imati svoju cijenu. Čak, cijene se mogu mijenjati i nekoliko puta dnevno. No, to nije tako jer naftne kompanije i dalje koriste staru formulu izračuna maloprodajne cijene goriva. 

Kako je moguće da cijena goriva u Hrvatskoj raste, a barel sirove nafte pada već dva tjedna? Jedno je to od pitanja koje se konstantno postavlja u javnome prostoru kada dođe do rasta cijena goriva, naravno, uz popratne komentare poput - lopovi, kradu nas, sve je to laž...

Dakle, napominjemo:

 • cijena barela sirove nafte NEMA NIKAKVE IZRAVNE VEZE s formiranjem cijena goriva u Hrvatskoj!

Zašto?   

Hrvatske naftne kompanije NE KUPUJU sirovu naftu na svjetskim tržuištima niti ju takvu prerađuju, zato cijena barela sirove nafte (tipa Brent, što je važno naglasiti jer je riječ o nafti kojom se trguje u Londonu, a sirovom naftom tipa WTI trguje se u SAD-u) nije izravno vezana za cijene u Hrvatskoj, nego samo može dati potencijalni smjer kretanja cijena kod nas.  

Naftne kompanije u Hrvatskoj kupuju naftne derivate na međunarodnome tržištu. Riječ je o zatvorenom tržištu kojeg se kolokvijalno naziva Mediteransko tržište. To je zatvorena platforma na kojoj se trguje naftnim derivatima i podložna je velikim promjenama cijena (to se zove volatilnost). 

Što je naftni derivat? Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata ih definira:

 • naftni derivati – proizvodi dobiveni iz nafte (rafinerijski plin, etan, ukapljeni naftni plin, primarni benzin, motorni benzini, avionski benzini, mlazno gorivo benzinskog tipa, mlazno gorivo kerozinskog tipa, drugi kerozini, plinska ulja / dizelska goriva, loživa ulja, white spirit (specijalni teški benzin) i SBP, maziva, bitumeni, parafinski voskovi, naftni koks i drugi proizvodi)

Kako se formira cijena goriva?

Nekada davno, točnije do veljače 2014. godine, država je (kažemo država, ali su to zapravo bili Ministarstvo gospodarstva i Agencija za ugljikovodike), svaka dva tjedna su određivali koja će biti cijena goriva na benzinskim postajama. Posljednja regulirana cijena bila je 19. veljače 2014. godine:

 • Eurosuper 95 - 10,29 kn
 • Eurodizel - 9,69 kn   

Od tog datuma, zapravo, svaka benzinska postaja u Hrvatskoj može imati svoju cijenu. Čak, cijene se mogu mijenjati i nekoliko puta dnevno. No, iako naftne kompanije mogu slobodno formirati cijene, što bi zapravo značilo da bi cijene benzina i dizela na benzinskim postajama mogle biti značajno različite, to je de facto nemoguće. Zašto? Zato što naftne kompanije i dalje koriste staru formulu izračuna maloprodajne cijene.

Tu formulu koristi i Vlada u Uredbi koju je donijela kako bi ublažila značajan rast cijena goriva. Ta je formula propisana Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Tu Uredbu je Vlada nekoliko puta mijenjala kako bi intervenirala i spriječila značajan rast cijena koji se dogodio zbog rata u Ukrajini. Zato je potrebno pratiti kako se ta Uredba mijenja i dopunjuje

U toj Uredbi stoji: 

 • Najviše jedinične cijene određuju se sukladno sljedećoj formuli:
  • PC = Pt + P

Dakle, cijena se formira jednostavno - Osnovna cijena plus marža naftne kompanije. 

 • PC = jedinična cijena u HRK/l (izražena na tri decimalna mjesta)
 • Pt = Osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) u HRK/litri zaokružena na tri decimalna mjesta
 • P = Premija energetskog subjekta u HRK/l zaokružena na tri decimalna mjesta

Naizgled jednostavno. No, slijedi drugi dio formule: 

pri čemu je:

 • Pt = Osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) u HRK/litri zaokružena na tri decimalna mjesta
 • CIF Med M = Srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u 1397969777Platt’s European Marketscan' pod 'Mediterranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)' za proizvode Premium Unleaded 10 ppm (Eurosuper 95), 10 ppm ULSD (Eurodizel), zaokružena na tri decimalna mjesta
 • T = Srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med)
 • ρ = Gustoća naftnog derivata (ρ = 0,755 kg/l za motorne benzine; ρ = 0,845 kg/l za dizelska goriva)
 • i = Dnevni podaci: i = 1, 2, 3, ..., n
 • n = Broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med M) unutar obračunskog razdoblja
 • t = četrnaestodnevno obračunsko razdoblje (ponedjeljak – nedjelja); Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih četrnaest (14) dana. Dan primjene novih cijena naftnih derivata je utorak, nakon četrnaestodnevnog obračunskog razdoblja u 0.00 sati.

NAPOMINJEMO:

Ovo je nova Uredba kojom je Vlada ubacila/izbacila i ograničila neke komponente u formiranju cijene. Tako se, primjerice, oznaka 't' odnosi na obračunsko razdoblje od 14 dana. Inače se naftne kompanije koriste razdoblje od SEDAM dana.

Isto tako, nakon definiranja osnovne cijene i marže, kreće zbrajanje nameta i trošarina. Tako je jedna od stavki je takozvana biokomponenta. Riječ je o naknadi koja je definirana posebnom Uredbom. Tu je Uredbu Vlada isto tako izmijenila kako bi ublažila rast cijena (ugrubo, riječ je oko 50 lipa po litri)

Ta naknada je, jednostavno rečeno, obveza distributera da umiješaju određenu količinu biogoriva u dizel i benzin, a oni koji to ne čine se penaliziraju s obzirom na europske direktive. 

TROŠARINE

Trošarine su propisane posebnom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju. U tom propisu država propisuje trošarine za naftne derivate, loživo ulje, plavi dizel, plin, električnu energiju. Dvije vrste trošarina su ključne za formiranje cijene goriva na benzinskim postajama: 

 • Bezolovni motorni benzin - 3.860 kuna / 1.000 litara
 • Dizelsko gorivo - 3.060 kuna / 1.000 litara

To su trošarine koje su vrijedile od 2015. godine kada je podigla tadašnja Vlada, a vrijedile su do nedavno kada se sadašnja Vlada nekoliko puta smanjivala trošarine kako bi ublažila rast cijena. Trenutno te trošarine iznose :

 • Bezolovni motorni benzin - 3.060 kuna / 1.000 litara
 • Dizelsko gorivo - 2.660 kuna / 1.000 litara

Inače, trošarine, odnosno naknade, su namijenjenje financiranju triju tvrtki u vlasništvu države:

 • Hrvatske ceste
 • Hrvatske autoceste 
 • HŽ Infrastruktura

Zakon o cestama definirao je: 

(1) Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se iz državnog proračuna na energente:

 • 1. Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:
  • 1.1. Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59,
  • 1.2. Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49.
 • 2. Plinska ulja iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49 koja se koriste kao pogonska goriva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

 • – u iznosu od 0,20 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.
 • – u iznosu od 0,80 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.

(3) Naknada se isplaćuje na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za pojedinu proračunsku godinu.

Zakon o željeznicama definira:

Naknada se uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

 • u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture d.o.o.

PDV

Kada se sve zbroji, dakle osnovna cijena, marža naftne kompanije (koja se sada fiksirana, ali inače naftne kompanije slobodno formiraju tu maržu), naknade, trošarine na to se onda obračuna Porez na dodanu vrijednost. 

Stopa PDV-a u Hrvatskoj je, u većini slučajeva, 25 posto (naravno postoje i među stope, od 5 i 13 posto, no Vlada, Sabor i Ministarstvo financija određuju točno određene proizvode i usluge koji se oporezuju po nižim stopama). 

STAVKE U LITRI GORIVA

Ako u obzir uzmemo normalne okolnosti, dakle kada se cijene formiraju bez ikakve intervencije Vlade (kao što je to bilo do nedavno), tada su stavke u cijenama goriva bile:

Za ovaj izračun uzeli smo cijenu eurosupera 95 od 11,35 kuna (jedna od posljednjih cijena koja se formirala na tržišnim osnovama s kraja prošle godine). Dakle:

maloprodajna cijena eurosupera 95:

 • 11,35 kuna 

od toga je:

 • PDV – 2,27 kuna
 • Trošarine - 3,80 kuna
 • pretpostavka je da je marža bila 1,44 kune
 • 'bazna cijena benzina' od 3,84 kune (cijena s tzv mediteranskog tržišta)
  • pretpostavka je da je cijena s tzv. Mediteranskog tržišta bila 2,40 kuna

Sadašnje okolnosti su:

maloprodajna cijena eurosupera 95 je fiksirana (na svim benzinskim postajama u Hrvatskoj osim na autocestama) na: 

 • 13,50 kuna

Od toga je:

 • PDV - 2,70 kuna 
 • trošarine su - 3,060 kuna 
 • marža naftnih kompanija - 0,65 kn
 • pretpostavka je da je cijena s tzv. Mediteranskog tržišta bila 7,09 kuna

Nadamo se da će ove okolnosti s divljanjem cijena što prije splasnuti i da ćemo se vratiti na 'normalno'.