mirovina
Izvor: Freepik
Inge Ilin
TREBA BITI OPREZAN

Doživotno ili dosmrtno uzdržavanje - koja je razlika?

Puno starijih osoba našlo se u teškoj životnoj situaciji zbog nerazlikovanja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, te ćemo u ovom članku objasniti koje su glavne razlike između ta dva ugovora i na što treba obratiti pozornost prilikom sklapanja takvih ugovora.

Glavna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju je trenutak prijenosa imovine. Prije sklapanja ovih ugovora za obje strane - davatelja i primatelja uzdržavanja - važno je pažljivo proučiti prava i obveze koje proizlaze iz ugovora kako bi se izbjegli kasniji nesporazumi i često dugotrajni (i skupi) sudski sporovi.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju uređeni su Zakonom o obveznim odnosima. Radi se o ugovorima koji obvezuju obje ugovorne strane i strogo su formalni.

Ugovor sklapaju davatelj i primatelj uzdržavanja. Ako ugovor sklapate kao davatelj uzdržavanja, preuzimate na sebe obvezu da ćete primatelja uzdržavanja uzdržavati do njegove smrti. S druge strane, ako ste primatelj uzdržavanja, potpisom ugovora obvezujete se davatelju uzdržavanja dati dio ili svu svoju imovinu.

Sada dolazimo do najbitnijeg.

Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju

  • trenutak prijenosa imovine u vlasništvo davatelja uzdržavanja je
    • tek u trenutku smrti uzdržavane osobe.

Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju imovina za života

  • najčešće odmah po potpisu takvog ugovora
    • prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavanja.

Upravo na ove činjenice primatelji uzdržavanja trebaju obratiti osobitu pozornost da se ne bi našli u nezavidnoj situaciji - da ostanu bez imovine, a da se obveze prema njima ne ispunjavaju. U takvim situacijama ugovor se može raskinuti sudskim putem i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje.

Da bi se dodatno zaštitile starije osobe koje se najčešće i pojavljuju kao primatelji uzdržavanja, Zakonom o socijalnoj skrbi je pružateljima socijalne skrbi (vlasnicima ili zaposlenicima domova za starije osobe) zabranjeno sklapanje ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju s korisnikom kojem pružaju usluge socijalne skrbi.

Konkretno, to znači da ove ugovore s korisnikom kojem pružaju uslugu socijalne skrbi ne smiju sklopiti:

  • fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
  • bračni ili izvanbračni partneri te srodnici u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva fizičke osobe koja pruža usluge socijalne skrbi
  • fizička osoba zaposlena u djelatnosti socijalne skrbi bračni ili izvanbračni partner te srodnik u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva fizičke osobe koja je zaposlena u djelatnosti socijalne skrbi.

Važno je reći da su ugovori sklopljeni protivno zakonskoj zabrani ništetni i ne proizvode pravne učinke, odnosno nevažeći su. Ako je temeljem takvog zabranjenog ugovora davatelj uzdržavanja ipak uknjižio svoje vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama ili izvršio prijenos imovine na drugi način, takav se prijenos može osporavati u sudskom postupku i tražiti da sud utvrdi da je sklopljeni ugovor ništetan i da se imovina vrati uzdržavanoj osobi.

Kako sklopiti ugovor?

Prava i obveze davatelja i primatelja uzdržavanja međusobno se dogovaraju. U pravilu se radi o pomoći kod zadovoljavanja osnovnih životnih potreba poput osiguravanja smještaja, prehrane, odjeće i obuće, održavanja higijene i slično. Što je ugovor precizniji, odnosno što su prava i obveze obiju strana detaljnije definirane, manja je mogućnost nesporazuma i eventualnih raskida ugovora.

Ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku. Također, mora ga ovjeriti sudac nadležnog suda ili potvrditi (solemnizirati) javni bilježnik ili mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.