Hrvatska zajednica županija
Izvor: Hrvatska zajednica županija
LC KONFERENCIJA PANORAMA

KONFERENCIJA ŽUPANIJA - Prijavite se!

Hrvatska zajednica županija i ove godine u suradnji s tvrtkom LIBUSOFT CICOM d.o.o. organizira KONFERENCIJU ŽUPANIJA u sklopu LC Konferencije Panorama koja se održava od 27. – 29. rujna u Zagrebu.

Konferencija županija održava se: 

u srijedu 27. rujna

od 9:30 sati

u hotelu Antunović (Zagrebačka avenija 100a, 10090, Zagreb).

ČLANICE HRVATSKE ZAJEDNICE ŽUPANIJA NE PLAĆAJU KOTIZACIJU.

Za konferenciju je potrebna prijava putem OBRASCA

Znajući koliko je kompleksno i odgovorno kontinuirano pratiti i adekvatno primjenjivati sve zakonske odredbe i propise, što je ove godine još i veći izazov s obzirom na učestalije promjene, najavljujemo ovu konferenciju kao jedinstveno događanje usredotočeno na sve teme važne županijama.

U nastavku donosimo neke od tema koje će se obrađivati:

  • Projekti koji pokreću gospodarstvo, poljoprivredu i digitalnu tranziciju
  • Primjena opće uredbe o zaštiti osobnih podataka: usklađenost sa zakonodavnim okvirom RH
  • Prostor kao resurs
  • Fiskalna odgovornost – s aspekta unutarnje revizije
  • Digitalizacija komunikacije između javnopravnih tijela – digitalni potpis, tko ga mora imati?
  • Sinergija kao smjer razvoja
  • Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji i Fond solidarnosti
  • Upravljanje u kriznim situacijama
  • Kvaliteta i povećanje efikasnosti

PRIJAVA ZA KONFERENCIJU