digitalno
Izvor: JoshuaWoroniecki/Pixabay
ELEKTRONIČKE MOGUĆNOSTI

Što su e-Blokade i e-Ovrha i čemu služe?

Ako želite pokrenuti postupak ovrhe ili pak želite saznati jeste li pod ovrhom, dva elektronička sustava to omogućuju. 

U Hrvatskoj postoje dva elektronička sustava koja su vezana na postupak ovrhe. To su:

Treba razjasniti da je sustav e-Ovrha namijenjen onima koji pokreću ovrhu, a e-Blokade građanima koji su pod ovrhom i blokadom. 

e-Ovrhe

Sustav e-Ovrhe vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave. Prema zadnjim izmjenama Ovršnog zakona, krajem 2020. godine, uveden je ovaj sustav da bi se prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosio općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku.

Kome će ovrhovoditelj podnijeti prijedlog za ovrhu ili zahtjev za izravnu naplatu (sudu, javnom bilježniku ili Fini), ovisi o vrsti isprave na temelju koje se pokreće ovrha i predmetu ovrhe.

Ovršne isprave:

 • ovršna sudska odluka (npr. presuda) i ovršna sudska nagodba
 • ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku (nagodba sklopljena s državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u povodu zahtjeva za mirno rješenje spora protiv Republike Hrvatske)
 • ovršna odluka arbitražnog suda
 • ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije uređeno
 • ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava
 • nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj te nagodba sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja
 • druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava

Vjerodostojne isprave:

 • račun (računom se smatra i obračun kamata)
 • mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine
 • javna isprava
 • izvadak iz poslovnih knjiga
 • po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom

Potom se prijedlozi za ovrhu automatski povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

e-Ovrhe je, dakle, aplikativni sustav za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općinskim sudovima. 

Da bi ovrhovoditelj mogao koristiti usluge e-Ovrhe mora imati:

 • elektroničku vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti (za prijavu u sustav e-Građani)
 • odgovarajući potpisni certifikat

Kako koristiti sustav e-Ovrhe možete pročitati u priručniku.

e-Blokade

Uslugu e-Blokade nudi Financijska agencija (Fina), a namijenjena je ovršenim potrošačima te omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o pokrenutim ovrhama, besplatno i bez potrebe dolaska u Finine poslovnice. 

Putem e-Blokada ovršenici mogu:

 • otvoriti ili zatvoriti zaštićeni račun
 • provjeriti stanje duga
  • preuzeti specifikacije izvršenja osnove za plaćanje
 • vidjeti tko su ovrhovoditelji te redoslijed prema kojem ovrhovoditelji očekuju naplatu duga
  • preuzeti Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje
 • besplatno preuzeti svu dokumentaciju vezanu uz ovrhe
 • preuzeti slike dokumenta osnova za plaćanje
  • a) Poziv potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača
   b) Poziv potrošaču na dostavu adrese za primanje pismena
   c) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača
 • poslati upite, reklamacije i druge zahtjeve

Što je Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje?

 • Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sadrži:
  • popis svih neizvršenih osnova za plaćanje pojedinog ovršenika
  • podatke o ukupnom iznosu duga
  • vrstu osnove za plaćanje
  • podatke o izdavatelju i ovrhovoditelju
  • datum i vrijeme primitka osnove za plaćanje
  • status duga 
  • sve ostale važne informacije iz osnova za plaćanje

Za pristup servisu e-Blokade može se koristiti bilo koja vjerodajnica navedena na listi prihvaćenih vjerodajnica.

U sustavu e-Blokade građani mogu provjeriti tko ih je blokirao i u kojem iznosu. Isto tako, Fina, osim poštom, obavijesti o ovrhama šalje i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Stoga se savjetuje da u postavkama sustava e-Građani korisnici preusmjere poruke iz Osobnog korisničkog pretinca tako da obavijesti o porukama dolaze i na privatnu email adresu.

Sadržaj podržava