kredit
Izvor: Jörg Hertle/pixabay
Antonio Milanović
NASLJEĐIVANJE DUGOVA

Što s kreditom nakon smrti dužnika?

Često nismo skloni razmišljati o teškim temama ili posljedicama podizanja kredita. Ipak zbog traumatičnih događaja kao što je smrt dobro je znati što se događa s kreditima ili ostalim dugovima.

Što se događa s dugovima pokojnika?

Prema Zakonu o nasljeđivanju, na koji su nas uputili iz Hrvatske poštanske banke, u slučaju smrti dužnika sva potraživanja prelaze na nasljednike koji su obvezni namiriti te dugove u visini vrijednosti imovine koju su naslijedili.

Ako postoji više nasljednika oni odgovaraju solidarno za dužnikove dugove i to svaki do visine vrijednosti svojeg nasljednog dijela, bez obzira na to je li izvršena dioba nasljedstva. Među nasljednicima se dugovi dijele razmjerno njihovim nasljednim dijelovima i to samo ako oporukom nije drugačije određeno. Ovo se ne odnosi na jamce koji se ne mogu odreći duga, te ga moraju nastaviti plaćati. Također, ako je pokojni klijent u banci posjedovao račune koji su predmet nasljeđivanja, ovisno o okolnostima, sredstva s tih računa isplaćuju se nasljedniku ili nasljednicima ili služe za podmirenje dospjelih obveza klijenta.

Može li se izbjeći dug pokojnika?

Da, tako da se nasljednici odreknu duga, ali to ujedno znači da se odriču nasljedstva. U tom slučaju morate znati da je odricanje od nasljedstva trajna i nepromjenjiva odluka, nećete je više moći promijeniti i ona se odnosi i na vaše potomke.

Koja je procedura

Potencijalni nasljednici dužni su banci dostaviti smrtni list ili izvod iz matice umrlih, zatim se po okončanju ostavinskog postupka moraju javiti u banku gdje će im biti prezentirani razni modeli uređenja podmirenja kredita. Primjerice, kredit za refinanciranje duga pokojnika ili sklapanje ugovora o pristupu dugu. Također iz Hrvatske poštanske banke ističu da, prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, u slučaju smrti korisnika kredita, banka može otkazati ugovor o kreditu prije isteka ugovorenog roka, ako bi u tom slučaju davatelj kredita došao u bitno nepovoljniji položaj.

Kako izbjeći neugodnosti

Da bi se ovakve situacije izbjegle banke često imaju sigurnosne mehanizme kojima se štite mogućih gubitaka u slučaju nemogućnosti dužnika da podmiri svoje obaveze, stoga su ovi instrumenti osiguranja često i obavezni pri uzimanju kredita. Jedan od najčešćih instrumenata zaštite banke jest polica osiguranja otplate kredita i polica životnog osiguranja. Tu je još opcija jamca kao sudužnika ili, pak, oročeni novčani depozit gdje ste obvezni držati novčana sredstva određeni period, te udio u investicijskom fondu.

Više o samim zakonskim odredbama možete saznati u Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o nasljeđivanju ili se za pomoć obratiti svojoj banci.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.