euro
Izvor: Carlos Pernalete Tua /Pexels
KUNA ODLAZI U POVIJEST

Stiže euro! Što sve trebate znati

Nakon što smo dinare zamijenili hrvatskim dinarima (HRD), a njih kunom, čeka nas još jedna promjena. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska se obvezala preuzeti i euro kao nacionalnu valutu.

Iako još nije poznat točam datum uvođenja eura kao nove nacionalne valute, cilja se na početak 2023. godine. Pretpostavimo da je to uistinu i moguće i da će tako biti, stoga smo se u tekstu orijentirali prema tom datumu (u zagradi) da bi se dobila kompletnija slika ovoga procesa.   

UVOĐENJE EURA - KORAK PO KORAK

Otprilike ŠEST MJESECI PRIJE uvođenja eura (srpanj 2022.)

 • Vijeće EU-a odlučuje da Hrvatska zadovoljava potrebne uvjete za uvođenje eura i utvrđuje devizni tečaj po kojemu će se izvršiti konverzija kuna u eure; odluka se najčešće donosi u srpnju, dakle nepunih šest mjeseci prije dana uvođenja eura.
 • Počinje se provoditi javna kampanja kojom se građane poziva da višak gotovog novca kuna pohrane na kunske račune kod banaka te im se objašnjava da nema potrebe da pretvaraju kune u eure prije službenog uvođenja eura.

Fiksni tečaj 

Otprilike šest mjeseci prije nego što Hrvatska uvede euro Vijeće EU-a, na preporuku Europske komisije i nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom (nadalje: ESB), donijet će odluku o uvođenju eura i utvrditi neopozivi tečaj prema kojemu će euro zamijeniti hrvatsku kunu (nadalje: fiksni tečaj konverzije).

 • Fiksni tečaj konverzije imat će ukupno pet decimala.
 • Preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti iz kuna u eure izvršavat će se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije, dakle korištenjem svih pet decimala i nakon toga zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale u skladu s uobičajenim pravilima.
 • Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti prema tečaju koji se razlikuje od fiksnog tečaja konverzije neće biti dopušteno.

Otprilike PET MJESECI PRIJE uvođenja eura (kolovoz 2022.)

 • Počinje razdoblje obveznoga dvojnog iskazivanja cijena
  • U razdoblju od 30 dana nakon odluke Vijeća o uvođenju eura u Hrvatskoj do 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura (siječanj 2024.) poduzeća će biti dužna cijene iskazivati u objema valutama. Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje tog pravila i postupati prema danim im ovlastima.
  • Važnu ulogu u nadziranju provedbe pravila o obveznom dvojnom iskazivanju cijena, kao i njihovu korektnom preračunavanju, imat će potrošači koji će o uočenim nepravilnostima moći izvijestiti nadležna tijela.
  • Nakon ocjene prijave i potvrde osnovanosti javno će se objaviti ime trgovca ili pružatelja usluga koji je neopravdano povećao cijene odnosno neispravno ih preračunao u novu valutu (ime će se naći na tzv. 'crnoj listi').

ČETIRI MJESECA PRIJE uvođenja eura (rujan 2022.)

 • HNB počinje opskrbljivati banke novčanicama eura (predopskrba)

TRI MJESECA PRIJE uvođenja eura (listopad 2022.)

 • HNB počinje opskrbljivati banke kovanim novcem eura i centa (predopskrba).

MJESEC DANA PRIJE uvođenja eura (prosinac 2022.)

 • Banke počinju opskrbljivati poduzeća, Finu i Hrvatsku poštu d.d. novčanicama i kovanim novcem eura (posredna predopskrba).
 • Počinje prodaja kompleta kovanog novca eura i centa građanima u bankama i poslovnicama Fine i Hrvatske pošte d.d. 

Predopskrba

Četiri mjeseca prije dana uvođenja eura HNB će početi opskrbljivati poslovne banke novčanicama eura, a kovanim novcem najranije tri mjeseca prije uvođenja eura. Predopskrba banaka gotovim novcem nužna je kako bi banke, počevši od dana uvođenja eura, mogle građanima i poduzećima pružati uslugu zamjene valute u potrebnom obujmu. Banke će dio poduzeća moći opskrbiti eurima i prije dana uvođenja eura u okviru postupka posredne predopskrbe. Predopskrba poduzeća gotovim novcem, posebice trgovaca, potrebna je da bi ih se osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od dana uvođenja eura svojim klijentima vraćaju isključivo eure. Mjesec dana prije službenog prelaska na euro građani će u bankama i u poslovnicama Fine i Hrvatske pošte moći nabaviti komplete kovanog novca eura i centa.

DAN UVOĐENJA EURA (1. siječnja 2023.)

Počinje fizička zamjena novčanica i kovanog novca kuna za eure u bankama i poslovnicama Fine i Hrvatske pošte bez naknade

Konverzija označuje proces koji uključuje fizičku zamjenu gotovog novca kuna za eure i preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti (npr. cijena u trgovinama, iznosa kredita i depozita, vrijednosti udjela u mirovinskim i investicijskim fondovima, cijena vrijednosnih papira) iz kuna u eure.

Počinje dvotjedno razdoblje dvojnog optjecaja, tijekom kojega kuna i euro imaju status zakonskog sredstva plaćanja 

Prva dva tjedna počevši od dana uvođenja eura u optjecaju će istodobno biti gotov novac kuna i eura. To znači da će građanima tijekom tog prijelaznog razdoblja biti dopušteno plaćanje gotovim novcem u objema valutama. S druge strane, trgovine i ostala poduzeća građanima će vraćati isključivo eure, osim ako to zbog praktičnih razloga neće biti u mogućnosti činiti. Poduzeća će tako u transakcijama s potrošačima mijenjati kune u eure, što će građanima omogućiti dodatan kanal za zamjenu gotovog novca. Nakon isteka prva dva tjedna euro će ostati jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj.

Kunska sredstva na računima kod banaka u cijelosti se pretvaraju u eure

Sva kunska sredstva na tekućim, žiro i štednim računima u bankama pretvorit će se u eure na dan uvođenja eura prema fiksnom tečaju konverzije. Pretvaranje sredstava na računima u bankama iz kuna u eure logistički je mnogo jednostavnije od fizičke zamjene novčanica i kovanog novca, pa stoga u ovom slučaju neće biti potrebno primijeniti prijelazno razdoblje.

Svi krediti nominirani u kunama smatraju se kreditima u eurima

 • Od dana uvođenja eura svi krediti nominirani u kunama i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima, pri čemu će se iznosi iskazani u kunama u kunskim kreditima preračunavati u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.
 • Kada je riječ o kreditima s fiksnom kamatnom stopom, uvođenjem eura kamatna stopa neće se mijenjati.
 • Kod kredita koji su ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom, na dan uvođenja eura postojeći parametri bit će prema potrebi modificirani, što će biti regulirano zakonom o euru. Pritom se financijski položaj dužnika neće smjeti pogoršati, a troškove povezane s eventualnom izmjenom ugovora o kreditu neće snositi klijenti banaka, već će ih snositi banke.

 >>>Stiže euro! Što poduzetnici moraju napraviti

DVA TJEDNA NAKON uvođenja eura (14. siječnja 2022.)

 • Završava razdoblje dvojnog optjecaja; euro postaje jedino zakonsko sredstvo plaćanja i službena valuta u Republici Hrvatskoj.

ŠEST MJESECI NAKON uvođenja eura (lipanj 2023.)

 • Fina i Hrvatska pošta prestaju pružati uslugu zamjene gotovog novca.
 • Završava razdoblje u kojemu su građani mogli mijenjati gotov novac u bankama bez naknade te počinje razdoblje od sljedećih šest mjeseci tijekom kojeg banke imaju pravo zaračunavati naknadu za uslugu zamjene gotovog novca.

12 MJESECI NAKON uvođenja eura (siječanj 2024.)

 • Banke u potpunosti prestaju pružati uslugu zamjene gotovog novca.
 • Zamjena gotovog novca moguća je samo u HNB-u, koji će to činiti bez naknade, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovani novac do isteka tri godine od dana uvođenja eura.
 • Završava razdoblje obveznoga dvojnog iskazivanja cijena