dug
Izvor: Steve Buissinne / Pixabay
ŽIVOT U CRVENOM

MINUS PO TEKUĆEM RAČUNU - može li biti dobar i zašto je opasan

Čak 70 posto građana s otvorenim tekućim računima na koje primaju redovna primanja, ima odobreno prekoračenje!

Stalno sam u minusu. Nikako se ne mogu izvući. Crvena je moja boja na tekućem računu. Jesu li vam poznate ove rečenice? Vjerujemo da jesu. Vjerujemo da je jako malo ljudi uspjelo izbjeći minus po tekućem računu, odnosno, kako se službeno to zove, dopušteno prekoračenje. A što je to? Zapravo, riječ je o kreditu, i to najskupljem kreditu.

Dopušteno prekoračenje

Ako na tekućem računu ostvarujete redovite priljeve (odnosno plaću), kreditna institucija može vam odobriti okvirni kredit odnosno dopušteno prekoračenje po računu (dopušteni minus po računu). Ako vam je odobreno korištenje dopuštenog prekoračenja, vaš iznos raspoloživih sredstava se, uz vlastita sredstva, uvećava za iznos dopuštenog prekoračenja.

Iznos dopuštenog prekoračenja najčešće ovisi o visini redovitih primanja, a odobrava se bez dodatnih procedura i instrumenata osiguranja na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku. Stoga je i visina kamatne stope koja se plaća na njegovo korištenje vrlo često među najvišim kamatnim stopama koje se primjenjuju na kredite odobrene potrošačima, pa se dopuštenim prekoračenjem ne bi trebalo koristiti kao dugoročnim izvorom financiranja vaših potreba.

>>> Na što sve treba paziti prije upuštanja u kredit

Ako vam je uz tekući račun odobreno dopušteno prekoračenje, tada će vam kreditna institucija na ugovoreni način osigurati redovito informiranje o stanju i prometu po vašem računu.

Visina prekoračenja

Visina odobrenog minusa prvenstveno ovisi o prosjeku primanja u prethodnom razdoblju (najčešće u prethodnih šest mjeseci), pa ako se prosjek primanja mijenja, mijenja se i visina odobrenog prekoračenja. Radi se, primjerice, o slučaju kada građanin iz statusa redovnog zaposlenja pređe u mirovinu pa mu se priljevi na tekući račun smanje te banke, sukladno svojim politikama, umanjuju i iznos odobrenog minusa

Smanjenje/ukidanje dopuštenog prekoračenja

U slučaju neurednog poslovanja ili smanjenog priljeva sredstava na tekući račun, kreditna institucija ima pravo smanjiti vam ili ukinuti iznos dopuštenog prekoračenja, ali vas o tome mora izvijestiti najmanje 30 dana prije dana efektivnog umanjenja ili ukidanja dopuštenog prekoračenja.

Ako vam je kreditna institucija smanjila ili ukinula dopušteno prekoračenje, a prije toga nije protiv vas pokrenula postupak prisilne naplate, tada vam je kreditna institucija dužna omogućiti obročnu otplatu iznosa za koji je prethodno dopušteno prekoračenje umanjeno ili iznosa ukinutog prethodno dopuštenog prekoračenja.

U takvim slučajevima nije potreban vaš poseban zahtjev, a obročna otplata osigurava se bez dodatnih troškova i minimalno na 12 mjeseci i s kamatnom stopom koja je važeća za dopušteno prekoračenje po tekućem računu.

Ako vam navedena otplata umanjenoga ili ukinutog iznosa dopuštenog prekoračenja nije omogućena, niste obvezni prihvatiti konkretno smanjenje odnosno ukidanje odobrenog prekoračenja po tekućem računu.

Prešutno (prihvaćeno) prekoračenje

Prešutno (prihvaćeno) prekoračenje jest iznos novčanih sredstava koji vam je kreditna institucija prešutno stavila na raspolaganje, a koji prelazi pozitivno stanje na računu ili iznos ugovornoga (dozvoljenog) prekoračenja.

Prešutna prekoračenja odobrena su za gotovo 1,8 milijun potrošača, a koristi ih oko 840.000. Svaka banka, sukladno svojoj poslovnoj politici, odlučuje o uvjetima pod kojima odobrava, ukida, povećava ili smanjuje prekoračenje.

Ispitivanjem praksi banaka vezano za prešutna prekoračenja, Hrvatska narodna banka utvrdila je da je cijena prešutnih prekoračenja prosječno 30 posto viša od cijene dopuštenih prekoračenja, a da pritom nije utvrđena bilo kakva druga razlika između tih dvaju oblika prekoračenja, posebno ne ona koja bi bila u korist potrošača.

Nedopušteno prekoračenje

Ako se svojim sredstvima i sredstvima dopuštenog prekoračenja ne koristite racionalno i oprezno, izlažete se riziku ulaska u nedopušteno prekoračenje po računu (nedopušteni minus). Učestale pojave evidentiranja većih iznosa nedopuštenog prekoračenja na računu mogu utjecati na odluku kreditne institucije da vam otkaže ugovor, što vas izlaže izvjesnim neugodnostima i dodatnim troškovima.

Koliko smo u minusu?

Hrvatska narodna banka provela je istraživanje prakse banaka te utvrdila da 70 posto potrošača s otvorenim tekućim računima na koje primaju redovna primanja, ima odobreno prekoračenje. Pri tome banke nude dopuštena i prešutna prekoračenja, a više od 95 posto svih prekoračenja čine prešutna prekoračenja, koja su u prosjeku 30 posto skuplja od dopuštenih prekoračenja i nerijetko iznose do 300 posto prosječnih mjesečnih primanja.

Dopuštena su prekoračenja ugovori o kreditu, za njih je predviđena puna zaštita potrošača koja uključuje ograničenje efektivne kamatne stope (EKS), postupnu otplatu u 12 rata, cjelovito informiranje potrošača o proizvodu, kao i prethodno utvrđivanje kreditne sposobnosti.

Za razliku od toga, kod prešutnog prekoračenja poslovni odnos reguliran je ugovorom o tekućem računu pa se na izvještavanje potrošača primjenjuju odredbe Zakona o platnom prometu te banka ima samo obvezu pružiti informacije o kamatnoj stopi i naknadama.

Također, za prešutno prekoračenje nije obvezna procjena kreditne sposobnosti, ne primjenjuje se ograničenje visine EKS-a te nije obvezna primjena odredbe o otplati duga u 12 rata u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Dopušteno prekoračenje bilo je tržišni standard do 2018. godine, a početak opsežnijeg odobravanja prešutnih prekoračenja uslijedio je nakon donošenja Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi krajem 2017. godine. Rezultati istraživanja pokazali su da su se u aktualnoj ponudi na tržištu dva proizvoda stopila u jedan, ali pod uvjetima koji ne omogućuju primjerenu zaštitu potrošača, i to uz značajno višu cijenu.

Od 2019. godine evidentan je i porast mjesečnih naknada za vođenje tekućeg računa, što je direktno povezano s činjenicom da se ograničenje efektivne kamatne stope iz članka 20.a Zakona o potrošačkom kreditiranju ne primjenjuje kod prešutnih prekoračenja.

Prelaskom na prešutno prekoračenje banke su zadržale zapravo iste funkcionalnosti proizvoda koje je imalo dopušteno prekoračenje (npr. raspoloživi iznosi, diferencirani prema ciljnim skupinama), kao i obrade podataka koje se provode pri odobravanju ili obnavljanju prekoračenja (npr. selekcijski kriteriji i pravila za odobrenje).

Time potrošači plaćaju znatno višu cijenu za istu uslugu jer su ova dva proizvoda izjednačena u svojim funkcionalnostima. Osim toga, izvjesno je da dio potrošača kojima je odobreno prešutno prekoračenje bez njihova zahtjeva, nije ni svjestan kreditnog odnosa u koji ulazi korištenjem tog prekoračenja.

Minus može biti i dobar

U hitnim situacijama, minus može biti jako dobar alat za brzi pristup gotovini. Naravno, pretpostavka je da ćete se vrlo brzo 'izvući iz crvenog' i da to znate učiniti. Naime, minus po tekućem računu je, ponavljamo, kredit. I to kredit koji ima najveću kamatnu stopu na tržištu. Stoga, pametno s minusom!