Porezna kartica
Izvor: Freepik
POREZNE OLAKŠICE

Kako prijaviti djecu kao poreznu olakšicu?

Sigurno ste se na poslu s radnim kolegicama i kolegama dotaknuli teme visine plaće i otkrili razlike između onih osoba koje imaju djecu i onih bez djece. Razlika u iznosu plaće naime nastaje zbog visine odbitaka, odnosno visine neoporezivog iznosa plaće koji je veći kod osoba koje imaju djecu.

 

Osobni odbitak utvrđuje se kroz poreznu karticu koju ima svaka zaposlena osoba, a u koju roditelji, da bi imali dodatne olakšice, moraju upisati i svoju djecu. Upis i izmjene po poreznoj kartici obavljaju se u poreznoj upravi ili putem sustava e-građani.

Koliki je iznos olakšice za djecu?

Prema Zakonu o porezu na dohodak (Članak 14., stavak 4) djecom se smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju te djeca koja su završila redovno školovanje sve do svoga prvoga zapošljavanja. U tablici u nastavku upisani su koeficijenti i iznosi odbitaka koji se povećavaju za svako dijete.

Početni iznos osobnog odbitka (560 eura) tako će se za jedno dijete uvećati za dodatnih 280 eura, za drugo dijete za dodatnih 392 eura mjesečno itd. U pravilu, većina roditelja koja imaju troje i više djece ne plaćaju porez na dohodak jer su im porezne olakšice često veće od bruto primanja.

Mogu li oba roditelja koristiti pravo na olakšice?

Pravo na odbitak za djecu mogu koristiti oba roditelja no, s obzirom na to da se olakšice zbrajaju, isplativije je za obitelj da pravo koristi onaj roditelj koji ima veća primanja. Primjerice, otac i majka mogu oboje imati dijete na svojoj kartici i tako rasporediti odbitak za dijete tako da npr. 60 posto ostane na poreznoj kartici majke, a 40 posto se može prebaciti ocu, a taj omjer može biti i drugačiji. U tom slučaju na osobni odbitak ubrojit će se majci 168 eura, a ocu 112 eura.

Raspodjela će biti lakša ako roditelji imaju npr. četvero djece pa svatko od njih može u svoju karticu upisati po dvoje djece kao poreznu olakšicu. U tom slučaju osobnom odbitku (560 eura) pribraja se 280 eura za prvo dijete i 392 eura za drugo dijete. Drugom roditelju se olakšica isto tako broji ispočetka za djecu koja su upisana na njega, odnosno 280 eura za prvo dijete i 392 eura za drugo dijete. Tako svaki roditelj (bez osobnog odbitka) ima pravo i na dodatnih 672 eura porezne olakšice za djecu.

Veći odbitak imat će jedan roditelj ako zbraja sve olakšice na djecu na jednoj kartici pa se tako u slučaju četvero djece on povećava: 280 eura za prvo dijete + 392 eura za drugo dijete + 560 za treće dijete i 784 za četvrto dijete, odnosno ukupno čak 214 eura olakšica.

No, u tom slučaju, ako iznos olakšice premašuje plaću, dio olakšice ostaje neiskorišten i on se gubi pa je bolje, barem u obiteljima gdje oboje roditelja rade, a imaju više djece, olakšicu i podijeliti.

Kako znati što je najbolje za obitelj?

Ako niste sigurni što vam je najbolje napraviti, odnosno kako najbolje iskoristiti poreznu olakšicu, pomoć uvijek možete zatražiti u poreznoj upravi gdje je potrebno donijeti platne liste kako bi vidjeli najbolju opciju za vas. Sam zahtjev i sve promjene po poreznim karticama možete obaviti iz svog doma putem sustava e-Porezna slanjem zahtjeva za Izdavanje/izmjenu PK (Porezne kartice) bez plaćanja upravnih pristojbi.

Oni roditelji koji su tek dobili bebu, dijete mogu odmah prijaviti putem usluge e-Novorođenče i tako zatražiti uvećanje osobnog odbitka upisom novorođenog djeteta na postojeći Obrazac PK.

Postoji još jedan način da iskoristite olakšice ako to niste učinili na vrijeme tijekom godine kod obračunavanja predujma poreza na dohodak ili ako želite preraspodijeliti osobne odbitke za uzdržavane članove. To možete učiniti i na temelju godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak​.

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici za uzdržavane članove uže obitelji:

  • izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih (Porezna uprava raspolaže uvidom u podatke)
  • potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
  • potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje
  • rješenje o utvrđenom invaliditetu
  • potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima
  • potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo (Porezna uprava raspolaže uvidom u podatke)
  • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima.

Ako djeca stanuju u inozemstvu i na njih imate pravo na olakšicu, no tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od šest mjeseci). 

Ove potvrde moraju sadržavati:

  • osobne podatke o djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
  • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
  • rješenja o invalidnosti članova uže obitelji.

Čitajte i druge tekstove autorice Sanje Bubalo koja piše prvenstveno o biznisu i financijama, ali ima i korisne životne savjete.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.