mirovina
Izvor: geralt / Pixabay
ŠTEDNJA ZA STAROST

DRUGI STUP - novac koji uplaćujemo za svoju mirovinu

Mirovinski sustav nije jednostavan. Sastoji se od tri stupa. U prvi stup uplaćujete novac iz bruto plaće zaposlenika za sadašnje umirovljenike (dakle, taj novac nećete vidjeti u svojoj mirovini), u drugi stup isto iz bruto plaće uplaćujete novac (to su osobna sredstva koja se nalaze na osobnim računima u jednom od fondova koji smo izabrali), a treći stup je dobrovoljna štednja.

Kako funkcionira mirovinski sustav?

Zbog nepovoljnih demografskih trendova, mirovinskom reformom 2002. uveden je trodijelni mirovinski sustav.

  1. U prvi stup, koji se temelji na generacijskoj solidarnosti, svakog mjeseca uplaćujete 15 posto mirovinskog doprinosa iz bruto plaće. To je novac s kojim se isplaćuju mirovine sadašnjih umirovljenika i nije novac s kojim će se isplaćivati vaša mirovina.
  2. U drugi stup uplaćujete 5 posto mirovinskog doprinosa iz bruto plaće. Taj se novac prikuplja na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu koji ste sami izabrali (ili vam je dodijeljen automatski) kada ste se prvi put zaposlili.
  3. Treći stup predstavlja dobrovoljnu mirovinsku štednju - sami birate koliko, kada i u kojem dobrovoljnom mirovinskom fondu želite štedjeti.

Što je obvezni mirovinski fond?

Većina zaposlenih su članovi jednog od četiri obvezna mirovinska fonda. Oni su (abecednim redom): 

Iznimka su oni građani koji su u trenutku uvođenja drugog stupa 1. siječnja 2002. imali između 40 i 50 godina života te su tada mogli birati žele li obvezno mirovinsko osiguranje.

Koliko se odvaja za drugi stup?

Iz vaše mjesečne bruto plaće izdvaja se 5 posto mirovinskog doprinosa na osobni račun u obveznom mirovinskom fondu. Taj se novac ne troši za isplatu tekućih mirovina, nego je to vaša individualna kapitalizirana štednja - štednja u drugom mirovinskom stupu. Kad jednog dana odete u mirovinu, svoju mirovinsku štednju iz drugog stupa primat ćete kao dodatak mirovini iz prvog stupa. Novac na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu je vaša, nasljedna imovina.

PRIMJER

Svaki zaposleni građanin iz svoje bruto 1 plaće odvaja pet posto iznosa u drugi mirovinski stup. Razjasnimo još jednom:

  • Neto plaća - novac koji dobijete na svoj račun u banci
  • Bruto 1 - to je vaša neto plaća plus porez, prirez, doprinos za prvi mirovinski stup. To je iznos koji ste potpisali u svom ugovoru o radu.
  • Bruto 2 - to je neto i bruto 1 plus doprinos za zdravstveno osiguranje. To je trošak koji je isključivo na teret poslodavca. Bruto 2 je ukupni trošak poslodavca prema jednom zaposleniku.

Ako imate plaću od 5.000 kuna neto (s dvoje djece i živite u Zagrebu), osnovni doprinosi su:

  • Prvi mirovinski stup – 937,5 kuna (15%)
  • Drugi mirovinski stup – 312,5 kuna (5%)
  • Zdravstveno osiguranje – 1.031,25 kuna (16,5%)
  • Porez i prirez ne plaćate zbog dvoje djece.

Kako se mogu učlaniti u obvezni mirovinski fond?

Nakon prvog zaposlenja svi mlađi od 40 godina imaju rok od mjesec dana za odabir obveznog mirovinskog fonda. Fond morate odabrati i ako ste obrtnik, poljoprivrednik ili imate samostalnu djelatnost. To možete učiniti s osobnom iskaznicom na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici Fine ili online.

Ne učlanite li se sami, REGOS će vas automatski rasporediti u jedan od fondova.

Obvezni mirovinski fond možete promijeniti u bilo kojem trenutku, ali bez naknade to možete tek nakon treće godine članstva. Odlučite li promijeniti fond već u prvoj godini, platit ćete izlaznu naknadu u iznosu od 0,8 posto vrijednosti imovine na osobnom računu. Za izlazak u drugoj godini članstva izlazna je naknada 0,4 posto, a u trećoj godini iznosi 0,2 posto vrijednosti imovine na osobnom računu.

Izlazna se naknada, dakle, obračunava na vrijednost sredstava koja se nalaze na vašem osobnom računu obveznog mirovinskog fonda. Obvezni mirovinski fond možete promijeniti s osobnom iskaznicom na šalteru REGOS-a u Financijskoj agenciji ili online.

Što je društvo za upravljanje OMF-om?

Postoje dva osnovna pojma - obvezni mirovinski FOND i DRUŠTVO za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Mirovinsko društvo je dioničko društvo (d.d.) ili društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) koje osniva obvezne mirovinske fondove i njima upravlja.

Novac koji uplaćujete u drugi mirovinski stup nalazi se na vašem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu. To su sredstva koja izdvajamo za svoju mirovinu i iznimno je važno samostalno izabrati fond ali i kategoriju. Ukupnom imovinom mirovinskog fonda upravlja mirovinsko društvo koje novac ulaže na tržištima kapitala s ciljem ostvarivanja prinosa (laički rečeno, cilj im je zaraditi još novca povrh onoga što im uplaćujete, op.ur.). U Hrvatskoj, podsjetimo, postoje četiri društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Dakle, postoje ČETIRI obvezna mirovinska fonda. Svaki od njih ima podfond. Oni su označeni - A fond, B fond i C fond. 

Što znače A, B i C kategorije?

Obvezni mirovinski fondovi A, B i C kategorije razlikuju se prema strategiji ulaganja i ograničenjima članova koji mogu izabrati fond ovisno o tome koliko im je godina ostalo do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu.

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A

Fondovima kategorije A omogućeno je liberalnije ulaganje pa su zbog očekivanih viših prinosa u dugom roku namijenjeni mlađim osiguranicima. Možete ih odabrati ako do uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu imate najmanje deset godina.

Kako ulaže fond kategorije A:

  • najmanje 30 posto neto imovine fonda ulaže u obveznice Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 65 posto neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (tvrtke čije su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi), drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 50 posto neto imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najmanje 40 posto neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B

Mirovinski fondovi kategorije B, s umjerenom strategijom ulaganja, namijenjeni su osiguranicima srednje životne dobi. Osiguranik može odabrati fond B ako mu je do ispunjenja uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu ostalo pet ili više godina.

Kako ulaže fond kategorije B:

  • najmanje 50 posto neto imovine fonda ulaže isključivo u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 40 posto neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najmanje 60 posto neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C

Mirovinski fondovi kategorije C najmanje su rizični i namijenjeni su osiguranicima kojima je ostalo manje od pet godina do mirovine.

Kako ulaže fond kategorije C:

  • najmanje 70 posto neto imovine fonda ulaže isključivo u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • ulaganje u dionice nije dozvoljeno
  • najviše 10 posto neto imovine fonda mogu uložiti u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najmanje 90 posto neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama

Kako mogu izračunati koliko će iznositi moja mirovina?

Informativni izračun mirovine iz prvog stupa možete besplatno zatražiti preko sustava e-Građani kojim ulazite na korisničke stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izračun možete zatražiti i u područnom uredu HZMO-a, a to će vas stajati 70 kuna.

Mirovine iz drugog stupa isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva.

KALKULATOR OBVEZNE MIROVINE (drugi stup) 
KALKULATOR DOBROVOLJNE MIROVINE (treći stup) 

S obzirom na kompleksnost mirovinskog sustava, još uvijek ne postoji objedinjeni kalkulator izračuna ukupne mirovine iz prvog i drugog stupa te eventualno trećega stupa.  

Primjerice, prema statističkim podacima HZMO-a za srpanj 2022., prosječan mirovinski staž korisnika osnovnih mirovina koji su prvi put ostvarili pravo u 2022. prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, iznosi 38 godina 0 mjeseci i 27 dana, a prosječna neto mirovina tih korisnika iznosi 4.262,35 kuna. 

Naime, osiguranicima koji ostvare pravo na starosnu mirovinu, a koji ostvare pravo na isplatu mirovine iz II. stupa, iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti isplaćuje se osnovna mirovina. Ona se određuje primjenom osobnih bodova koji su određeni na temelju mirovinskog staža navršenog od početka osiguranja u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje pomnoženih s faktorom osnovne mirovine. 

Sadržaj nastao u suradnji s Udrugom društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO)

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.