PLAĆA
Izvor: Steve Buissinne / Pixabay
OBJAŠNJENJE

BRUTO I NETO - Kako se obračunava plaća?

Što je neto, a što je bruto? A što je tek bruto 1, a što bruto 2? Kako se obračunava plaća? Mnogi postavljaju ova pitanja unatoč tomu što su na tržištu rada već godinama. Nažalost, neki ni pred mirovinu ne znaju ove pojmove ni njihovo značenje.

Plaća se ugovara u bruto iznosu, postoji bruto 1 i bruto 2, a neto je ono što dobijete na tekući račun. Ali da ipak detaljnije pojasnimo.

Osnovni pojmovi

Bruto 1 – iznos na koji se obračunava mirovinsko, porezi i prirez. To je iznos koji vidite na vrhu platne liste, ali ne i na izvatku vašeg tekućeg računa. 

Bruto 2 – ukupni trošak vašeg zaposlenja u tvrtci. To je iznos koji poslodavac mora zaraditi, kako biste vi na kraju dobili svoju neto plaću. To je zapravo minimalni iznos koji vi morate stvoriti svojim radom, da bi tvrtka bila na financijskoj nuli s vama kao radnikom i stvarni iznos novca koji poslodavac daje za vas.

Neto plaća – novac koji u konačnici vi primite na račun i nije iznos vašeg rada. Iznos vašeg rada je ‘bruto 2’, ali razliku do neto iznosa ‘dijelite’ s državom odnosno, neto vam pripada tek nakon što država uzme ‘svoj dio kolača’.

Primjer: 

Vama na račun svakoga mjeseca 'sjeda':

  • 7.000 kuna.

To je vaša NETO plaća (nećemo sada ulaziti u dodatne stavke kao što su prijevoz, hrana i slično...). No, važno je naglasiti da visina neto plaće ovisi o gradu i općini u kojoj živite, imate li djece ili ne, imate li invalidnost, pripadate li u kategoriju mladih...)

Netom prije nego vam tih 7.000 kuna 'sjedne' na račun, vaš poslodavac mora za vas platiti:

Dakle, poslodavac je U VAŠE IME plato 2.908,36 kuna državi.

Kada se onih 7.000 kuna (koji su vam sjeli na tekući račun) zbroji s gore navedenim stavkama (2.908,38), dobije se 9.908,38 kuna. To je vaša BRUTO plaća! Tu ste plaćlu potpisali u ugovoru s poslodavcem. 

Na spomenutu BRUTO plaću (koja se zove i BRUTO 1), poslodavac ZA VAS plaća i doprinose za zdravstveno osiguranje. U ovome slučaju to iznosi 1.634,88 kuna. To je iznos koji je SVAKI POSLODAVAC dužan uplaćivati za svoje zaposlenike.

Kada se taj iznos za zdravstveno osiguranje zbroji s BRUTO 1, dobije se 11.543,26 kuna. To se zove BRUTO 2!

Bruto 2 znači koliko jedan zaposlenik košta poslodavca mjesečno. 

 

Kako se ugovara plaća?

Zakonom o radu definirano je da se plaća ugovara u bruto iznosu. Sukladno odredbi članka 84. Zakona o radu, plaća se radniku isplaćuje nakon obavljenog rada te se isplaćuje u novcu. Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.

U smislu Zakona o radu, plaća i naknada plaće su u bruto iznosu. To znači da se svugdje gdje se u Zakonu spominje izraz 'plaća' smatra da se radi o bruto plaći.

Zašto se plaća ugovara u bruto iznosu?

Zato što neto iznos u konačnici može biti drugačiji. To konkretno znači da dvije osobe, s istom ugovorenom bruto plaćom, mogu imati različitu neto plaću. To prvenstveno ovisi o gradu u kojemu žive (svaki grad ima drugačiji prorez), to ovisi ima li osoba djecu koju uzdržava ili ne (to značajno povećava neto plaću jer smanjuje troškove u brutu). 

Isto tako, zabranjeno je ugovaranje minimalne plaće u neto iznosu. Minimalne plaće moraju se ugovarati u bruto iznosu. Svaki poslodavac s radnikom treba ugovoriti minimalnu plaću u bruto iznosu od 4.250 kuna, a ne u neto iznosu od 3.400 kuna. Poslodavcu koji to ne učini prijeti kazna od 60 do 100 tisuća kuna.