podstanari
Izvor: Alexa/Pixabay
Antonio Milanović
PAZITE NA UGOVOR

Što učiniti ako imate podstanare 'iz pakla'

Iako u Hrvatskoj velik broj stanovništva u svom vlasništvu ima neku nekretninu, mnogo je onih koji su podstanari, odnosno u najmu. Ako je odnos između najmodavca i najmoprimca korektan, po dogovoru i sve funkcionira, onda nema problema. Ali što učiniti ako ste svoj stan ili kući imate podstanara 'iz 'pakla, onda bi vam ovaj tekst mogao pomoći.

Naravno, pretpostavimo da imate Ugovor o najmu, jer u suprotnom nema puno pravnih osnova za 'legalno' rješavanje problema s podstanarima koji, primjerice, narušavaju kućni red i mir, ne plaćaju najamninu i račune, uništavaju vašu imovinu ili se ne žele iseliti, a vi to tražite od njih. 

Prema trenutno važećem Zakon o najmu stanova najmodavac može otkazati ugovor o stanovanje iz sljedećih razloga:

  • ako najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u vezi sa stanovanjem
  • ako najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam, bez dopuštenja najmodavca
  • ako najmoprimac ili drugi korisnici stana ometaju druge najmoprimce ili korisnike zgrade u mirnom korištenju stanom ili poslovnim prostorom
  • ako se stanom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru o najmu i to za vrijeme dulje od 30 dana bez dopuštenja najmodavca, osim u slučaju kad je riječ o bračnom drugu, potomku, roditelju, osobi koju je prema Zakonu dužan uzdržavati ili o osobi koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana nužnu njegu i pomoć samo dok potreba za nužnu njegu i pomoć traje
  • ako se najmoprimac ili drugi korisnici stana ne koriste stanom za stanovanje, već se njime koriste u cijelosti ili djelomično za druge namjene
  • ako najmoprimac ili drugi korisnici zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom nanose štetu koju u roku od 30 dana nisu otklonili u tom slučaju, raskid ugovora mora biti u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana koji ne može biti kraći od 15 dana
  • ako najmoprimac preinačuje stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pismene suglasnosti najmodavca

Isto tako, ako najmodavac iz navedenih razloga želi otkazati ugovor mora najprije pisanim putem opomenuti najmoprimca da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz ugovora. To znači da ugovor može otkazati tek pošto se najmoprimac ogluši na uputu najmodavca po isteku navedenih 30 dana.

Iznimno, najmodavac ima pravo otkazati ugovor i bez opomene, ako najmoprimac više od dva puta postupi suprotno ugovoru, odnosno Zakonu. Otkazni rok u navedenim slučajevima je tri mjeseca, a počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

Također, najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme i pored navedenih razloga, ako se u taj stan namjerava useliti sam ili namjerava useliti svoje potomke, roditelje ili osobe koje je prema posebnim propisima dužan uzdržavati. U tom slučaju najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana sklopljen na neodređeno vrijeme samo ako je najmoprimcu osigurao drugi odgovarajući stan s pravima najma stana na neodređeno vrijeme.

Otkazni rok u tom slučaju je šest mjeseci, a također počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.
Najmoprimac može otkazati i ugovor o najmu stana sklopljen na neodređeno vrijeme, ali je o tome dužan izvijestiti najmodavca najmanje tri mjeseca prije dana kada namjerava iseliti iz stana.

Što ako podstanar ne želi izaći iz stana

Zakon propisuje trajanje otkaznog roka može od 15 dana pa sve do šest mjeseci. Ali što učiniti ako ni nakon isteka tok vremena podstanari ne žele napustiti vašu nekretninu? Zakon je precizan - rješenje je privatna tužba:

  • Ako se najmoprimac ne iseli iz stana u otkaznom roku, odnosno u roku koji je odredio najmodavac u slučaju iz članka 20. ovoga Zakona, najmodavac može nadležnom sudu podnijeti tužbu za iseljenje najmoprimca.

Također navodi se da će pokrenuta tužba za iseljenje biti vođena kao hitan postupak.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.