kuća za odmor, vikendica
Izvor: Anja/Pixabay
Antonio Milanović
POREZNE OBAVEZE

Porez na kuće za odmor - tko ga i kada mora plaćati

Ako imate kuću ili apartman koji želite iznajmljivati trebate znati nešto o porezu na kuće za odmor koji je nužno plaćati, bez obzira na to koristite li tu nekretninu samo za sebe ili u turističke svrhe.

Što obuhvaća porez na kuće za odmor?

Prema Općem poreznom zakonu svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, smatra se kućom za odmor.

Tko sve mora plaćati porez na kuće za odmor?

Zakon o lokalnim porezima propisuje obvezu plaćanja poreza na kuće za odmor za pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. Porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza donose jedinice lokalne samouprave ili nadležna ispostava Porezne uprave, ako je općina ili grad svojom odlukom prenijela na Poreznu upravu poslove utvrđivanja te naplatu navedenog poreza.

Koliko se plaća porez na kuće za odmor?

Porez na kuće za odmor iznosi od 0,66 do 1,99 eura/m2 (od 5 do 15 kuna). Za visinu poreza na kuće za odmor zaduženo je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koja ga određuje na temelju raznih okolnosti bitnih za korištenje kuće, poput mjesta, starosti i stanja infrastrukture. Uz predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odluke donosi i porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Postoje li iznimke kada se ne plaća porez na kuće za odmor?

Porez na kuće za odmor ne plaća se u sljedećim slučajevima:

  • kada se kuće za odmor ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (primjerice poplava, požara, potresa) te starosti i trošnosti
  • kuće za odmor u kojima su smješteni prognanici i izbjeglice
  • odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina

Obveze poreznog obveznika

Vlasnik objekta za odmor mora nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o objektu koji iznajmljuje ili koristi za odmor, i to do 31. ožujka tekuće godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Podaci koje treba dostaviti odnose se na mjesto gdje se objekt nalazi te korisnu površinu, kao i na informacije poreznom obvezniku.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Novčane kazne

U slučaju da porezni obveznik ne dostavi potrebne podatke predviđene su novčane kazne:

  • Pravna osoba - od 265 do 3.318 eura (od 2.000 do 25.000 kuna)
  • Odgovorna osoba u pravnoj osobi - 133 do 1.327 eura (od 1.000 do 10.000 kuna)
  • Fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost - od 1.000,00 do 15.000,00 kuna;
  • Fizička osoba - od 13,27 do 663,61 eura (od 100 do 5.000 kuna)

Baš kao i drugi zakoni i Porezni zakon je nedorečen i pun nejasnoća, isto je sa zakonom o plaćanju poreza na kuće za odmor. To se prvenstveno odnosi na brojne slučajeve u praksi koji su vezani uz formalnu prijavu prebivališta na adresi gdje se kuća za odmor nalazi te boravka na drugoj adresi.

To znači da kuća za odmor i dalje ima status nekretnine za odmor, a ne status nekretnine koja služi za stalno stanovanje. Stoga, ako vlasnik nekretnine za odmor ne može dokazati da mu ta nekretnina uistinu služi za trajno stanovanje, prijava prebivališta u poreznom smislu ne oduzima joj status kuće za odmor.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.