automobil
Izvor: Freepik
PRAVILA IGRE

Što treba znati i na što paziti ako koristite osobni automobil za poslovne svrhe

Iako bi bilo lijepo imati službeni automobil kojim možete obavljati sve poslovne zadatke, nekad se dogodi potpuno suprotna situacija. Osnosno, vaš osobni automobil nađe se u funkciji poslovnog.

Naravno, nećete ga samo tako 'pokloniti' na korištenje jer ste dobra srca i altruist. Imate pravo na naknadu od poslodavca po prijeđnom kilometru u svrhu obavljanja posla, a ta naknada je do određene svote neoporeziva.

Pojasnimo malo visinu naknade.

Ona je dugi niz godina iznosila 2 kune (sadašnjih 0,27 eura) po prijeđenom kilometru (odnosno do te je visine neoporeziva), i to toliko dugi niz da neki još i sad ne znaju da je povećana.

Poslodavac je mogao prozivoljno isplatitiit i više, ali se ta razlika tretira kao plaća (na koju treba isplatiti i doprinose, poreze…), tako da to uglavnom nitko ne radi. Ranijih godina je taj iznos bio dovoljan i pošten prema radniku koji koristi svoj automobil, no svi znamo da su cijene tijekom inflacije i prelaska na euro blago rečeno 'podivljale'. Zato je dopuštenje za dugoočekivano povećanje naknade po kilometru dočekno s velikom radošću.

Stupilo je na snagu prvog dana u listopadu 2022. otkada se radnicima umjesto 2, mogu isplatiti 3 kune po prijeđenom kilometru osobnim vozilom, odnosno zgodno zaokruženih 0,40 centi.

Na žalost, ta cifra nije obvezujuća, samo neoporezujuća. Odnosno poslodavac ovo može, ali i ne mora primijeniti. Drugim riječima, može nastaviti isplaćivati 0,27 eura (2 kune) ili pak neki drugi, ranije dogovoreni iznos.

Što je još obvezujuće ili barem očekivano?

Valja naglasiti da bi radnik trebao uistinu koristiti svoj osobni automobil, odnosno vozilo koje je ragistrirano na njega, iako u Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak doduše nigdje izrijekom baš to navedeno, niti je poznato da su se vršile provjere.

Podrazumijeva se da radnik postupa u dobroj vjeri i da 'ne izvlači' novac, a u stvari uopće ne vozi svoj automobil.

Temeljem ovih navedenih propisa poslodavac je taj koji može donijeti odluku ili pravilnik kojim se određuje tko ima pravo na korištenje privatnog vozila u službene svrhe, u kojem opsegu, po kojoj naknadi i drugo.

Naknada za korištenje privatnog vozila pokriva troškove privatnog vozila koji su povezani s njegovim korištenjem, a to su: amortizacija, gorivo, održavanje vozila i slično.

Što je potrebno napraviti da bi se ostvarila naknada?

Za isplaćenu naknadu korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe nužno je poslati JOPPD obrazac Poreznoj upravi. Na obrascu se moraju nalaziti svi podaci bilo kakve isplate koju poslodavac radi prema fizičkoj osobi. Porezna uprava tako ima uvid u sve primitke fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj.

Kako se broje kilometri kada vozite osobno vozilo u službi posla?

Prvo što trebate znati je da vam put od kuće do posla i od posla do kuće u toj računici nisu pokriveni. Dakle, te kilometre ne možete prikazati kao prijeđene u poslovne svrhe. Prihvatljiv je trošak korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe za prijeđeni put od mjesta gdje radnik radi do mjesta gdje ga poslodavac šalje na poslovni put/zadatak.

Za prijeđeni poslovni put radnik treba voditi evidenciju upotrebe privatnog vozila s jasno naznačenim početnim i završnim stanjem kilometraže vozila.

Tu pak razlikujemo dvije vrste vođenja evidencije korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe:

Evidencija loko vožnje - vodi se u slučajevima kada radnik u jednom smjeru prijeđe manje od 30 kilometara.

Podaci za loko vožnju uključuju:

  • naziv poslodavca
  • ime radnika
  • registarske oznake vozila
  • marku vozila
  • datum putovanja
  • početno i završno stanje brojila
  • lokacija na koju se putovalo
  • razlog puta.

Evidencija o loko vožnji predaje se u računovodsvto na kraju svakog mjeseca.

Putni nalog - u slučaju kada poslodavac pošalje radnika na put dulji od 30 kilometara u jednom smjeru otvara putni nalog. Troškovi vezani uz dulje udaljenosti od 30 km mogu biti cestarine, tunelarine, parking i slično što su također priznati troškovi radniku ukoliko su očekivani i predviđeni na tom putovanju.

Službeno vozilo u službene svrhe

S druge strane, tvrtke isto tako mogu u svojoj imovini imati osobna prijevozna sredstva, odnosno mogu ih kupiti ili ih pak nabaviti putem operativnog i/ili financijskog leasinga. Takva prijevozna sredstva nerijetko se daju na cjelodnevno korištenje zaposlenicima, direktorima i vlasnicima kompanija.

Kako to sve funkcionira?

Službeni automobil za službene svrhe smije se koristiti samo za putovanja od sjedišta/ureda kompanije do mjesta, na primjer, sastanka i natrag. Ako je krajnje odredište udaljenije od 30 kilometara (u jednom smjeru), potrebno je obračunati troškove korištenja službenog automobila ispunjavanjem putnog naloga. Tvrtka koja ima u vlasništvu službeni automobil trebala bi imati barem jednog zaposlenika u radnom odnosu kako bi se mogli priznavati nastali putni troškovi.

S druge strane, nema zapreke da se službeni automobili koriste i u privatne svrhe (tzv. '24h upotreba'), ali za to je potrebna pisana odluka odgovorne osobe u tvrtki. Takvo korištenje smatra se primitkom u naravi i oporezivo je porezom na dohodak. Kada se po osnovi korištenja automobila obračunava porez na dohodak, porezno su priznati svi troškovi korištenja.

Ako automobil koristi radnik ili vlasnik koji je ujedno zaposlenik - obračunava se plaća u naravi, a ako ga koristi osoba koja nije radnik niti vlasnik - obračunava se drugi dohodak u naravi.

Kada je u pitanju vlasnik tvrtke, koji nije i njen zaposlenik, utvrđivanje iznosa primitka u naravi nešto je drugačije. U tom slučaju radi se o primitcima vlasnika po osnovi izuzimanja imovine društva, odnosno o skrivenoj isplati dobiti. Takvo izuzimanje oporezuje se porezom na dohodak od kapitala.

Čitajte i druge tekstove autorice Sanje Bubalo koja piše prvenstveno o biznisu i financijama, ali ima i korisne životne savjete.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.