digitalne radne platforme
Izvor: creativeart/Freepik
PREDNOSTI I NEDOSTACI

Što su digitalne radne platforme i što znači raditi preko njih?

Pojam digitalne radne platforme aktualan je već nekoliko godina, a mnogi se i koriste njihovim uslugama. No ima još onih kojima je ovo područje novo i ne znaju previše o njihovu radu.

Što su digitalne radne platforme?

To su sučelja koja koriste internet za povezivanje raspršenih mreža pojedinaca kako bi se olakšala digitalna interakcija među ljudima, To se osobito odnosi na ponuđače roba i usluga te njihove korisnike jer se tako stvara nova vrsta tržišta. Vrijednost ovog poslovnog modela je u tome što olakšava razmjenu između kupaca i pružatelja usluge ili prodavatelja robe. Transakcija mora biti brza i funkcionalna kako bi model funkcionirao. Primjeri nekih digitalnih platformi koje su vam poznate su Upwork, Bolt, Uber.

Rad putem digitalnih platformi omogućio je ubrzani razvoj tehnologije 21. stoljeća, a on se itekako razlikuje od "starih" i ustaljenih oblika rada na koje smo svi navikli. Tu se prvenstveno misli na obrasce rada kao što su radno vrijeme, klasični odnos poslodavac - zaposlenik, mjesto rada, organizaciju rada...

Karakterizira ga trostrani odnos - imamo pružatelja usluge koji se u Hrvatskoj najčešće naziva agregator (to može biti osoba koja obavlja rad ili je primila neku narudžbu ili tvrtka partner u tom odnosu), samu digitalnu platformu te primatelja usluge, odnosno klijenta.

Izazovi

Već smo spomenuli da preko digitalne platforme nema klasičnog odnosa poslodavac-zaposlenik i drugih ustaljenih formi i tu se javljaju određeni izazovi. Jedan od ponajvećih je zakonsko uređenje rada koji se obavlja digitalnim putem. Koja su prava i obveze poslodavca prema radnicima? Kako je regulirana zaštita prava radnika?

Pogledajmo to kroz prizmu prednosti i nedostataka digitalnih radnih platformi kako bi stvari bile jasnije.

Prednosti i nedostaci rada putem digitalnih platformi

Radnik koji rad obavlja korištenjem digitalne radne platforme je fizička osoba koja na temelju sklopljenog ugovora o radu, u radnom odnosu obavlja poslove za digitalnu radnu platformu ili za agregatora.

Svaki novi oblik rada, koliko god pratio trendove i donosio poboljšanja, osim svojih prednosti ima i nedostatke. Pogledajmo oboje.

Prednosti:

 • inovativnost
 • otvaranje novih radnih mjesta
 • poboljšavanje konkurentnosti zemlje
 • pružanje dodatnog prihoda građanima, uključujući i one kojima je pristup tržištima rada otežan
 • fleksibilnost u radu

Nedostaci:

 • nesigurni radni uvjeti
 • neadekvatan pristup socijalnoj zaštiti i pravima
 • netransparentno djelovanje na tržištu
 • nepredvidivi prihodi

S jedne strane potrebno je osigurati održivi rast digitalnih radnih platformi i transparentnost njihova rada. S druge strane, treba osigurati da radnici koji rade putem takvih platformi imaju dostojne radne uvjete.

Zakonski okvir je uspostavljen zadnjim izmjenama radnog zakonodavstva, odnosno Zakona o radu, koji je stupio na snagu 14. lipnja 2023. godine., s tim da dio o uređenju rada digitalnih radnih platformi stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, kako bi se ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu.
U Republici Hrvatskoj je osnovan i prvi sindikat radnika digitalnih platformi (SRDP) koji okuplja radnike koji rade na digitalnim platformama.

Obveze poslodavca

Ako je agregator radniku poslodavac, tada digitalna radna platforma solidarno odgovara za obveze koje taj agregator, kao njezin posrednik na tržištu, ima prema radniku kojeg zapošljava radi obavljanja poslova za digitalnu radnu platformu.

Iznimno, digitalna radna platforma se može osloboditi solidarne odgovornosti ako dokaže da agregator koji je registriran prema posebnom propisu i s kojim je sklopila ugovor, uredno izvršava obvezu prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnika, da redovito podmiruje trošak plaće radnika i da nema utvrđen porezni dug.

Poslodavac koji u organizaciji rada koristi digitalnu tehnologiju i infrastrukturu u okviru automatiziranog sustava upravljanja utemeljenog na algoritmima, obvezan je u skladu s odredbama Zakona o radu, radi ostvarivanja prava propisanih tim Zakonom ili drugim propisom:

 1. upoznati radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme i načinom donošenja odluka u automatiziranom sustavu upravljanja
 2. osigurati dostupnost i transparentnost podataka o radu
 3. imenovati ovlaštenu osobu koja će nadzirati sigurnost i radno opterećenje rada radnika
 4. imenovati ovlaštenu osobu koja povodom zahtjeva radnika provodi postupak preispitivanja odluka donesenih u automatiziranom sustavu upravljanja i koja o njima odlučuje
 5. osigurati mogućnost uspostave profesionalne komunikacije s ostalim radnicima i sudionicima poslovnog procesa te poslodavcem i ovlaštenim osobama poslodavca

Prije početka rada, poslodavac je pak dužan:

 • omogućiti radniku da se upozna s načinom na koji će dodjeljivati poslove, odnosno radne zadatke, nadzirati radnika te ocjenjivati njegov rad
 • omogućiti radniku da se upozna sa svim pravima iz radnog odnosa što se posebno odnosi na to da radnik bude upoznat s radnim vremenom, uvjetima rada, sigurnosti na radu, pristupom poslu i zadacima, koje su mu šanse za napredovanje te tko i kako donosi odluke vezane uz obračun i isplatu plaće i naknada.

Čitajte i druge tekstove autorice Sanje Bubalo koja piše prvenstveno o biznisu i financijama, ali ima i korisne životne savjete.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.