Radnik
Izvor: InWay / Pixabay
RADNA MJESTA

POTPORE HZZ-a: Skraćivanje radnog vremena - kako do 2.000 kuna po radniku

S obzirom da koronakriza ne jenjava i da i dalje ima mnogo poslodavaca koji se bore s preživljavanjem i zadržavanjem radnika, svaka potpora dobro dođe. Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je novu rundu potpora, ali i nove uvjete.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora od minimalno 10 posto.

Poslodavaci kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla, mogu po radniku dobiti najviše 2.000 kuna. 

Trajanje mjere

 • do 31. prosinca 2022.

Visina subvencije

 • do 2.000 kuna po radniku

Ključni uvjeti

 • do najviše 50 posto skraćivanja radnog vremena
 • bez kriterija minimalnog broja radnika
 • za sve poslodavce, bez kriterija NKD djelatnosti

Kada podnijeti zahtjev

 • zahtjev za potporu podnosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec.
 • iznimno, zahtjev za siječanj i veljaču 2022. godine podnosi se do 28. veljače 2022. godine

Kako podnijeti zahtjev

Isplata potpore

 • do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

Kriteriji

Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora od minimalno 10 posto.

Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama, može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici. U tom se slučaju mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci, a minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20 posto.

Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan s određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Ta se povezanost dokazuje ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20 posto u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine.

Dokazivanje

Poslodavac, uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima, mora dokazati:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima
 • pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora
 • privremenu nemogućnost ugovaranja novih poslova
 • privremenu nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi koja će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda, dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje.

Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20 posto u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

Detalje o ovoj mjeri, kao i potrebnu dokumentaciju, možete saznati na internetskim stranicama HZZ-a.

Sretno!