financijski izvještaj
Izvor: Mariakray/pixabay
ROKOVI ZA GFI

Poduzetnici - Ne zaboravite na rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja

Nakon dvije godine koje smo proveli u posebnim okolnostima, odnosno u pandemijskim uvjetima, vraćamo se na staro što se tiče rokova predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI). 

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Taj je Pravilnik objavljen u Narodnim novinama 23. veljače 2022. i stupio je na snagu 3. ožujka.

Rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja

Fina poziva poduzetnike, obveznike primjene Zakona o računovodstvu da godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu dostave Financijskoj agenciji u rokovima propisanim Zakonom i to:

 • za statističke i druge potrebe do 30. travnja 2022.
 • za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine
 • konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine

Do 30. travnja 2022. za statističke i druge potrebe, u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja, svi obveznici poreza na dobit trebaju u Finu dostaviti:

 • bilancu
 • račun dobitka i gubitka
 • dodatne podatke

Tko treba predati godišnji financijski izvještaj (GFI)?

S obzirom na to da se bliži rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja, treba znati da Zakon o računovodstvu definira dvije kategorije obveznika predaje GFI-ja:

1. Obveznici javne objave

 • Poduzetnici iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu – trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi – obavezni su predati godišnji financijski izvještaj i to za redovno poslovanje te u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

2. Obveznici podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe

 • Poduzetnici iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu – trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi – i druge pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit.

Dokumentacija

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju Fini podnijeti:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka
 • bilješke uz financijske izvještaje
 • odluku o utvrđivanju GFI-a
 • odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka
 • revizorsko izvješće (ako je obveznik revizije)

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u Finu dostaviti:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka + izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)
 • bilješke uz financijske izvještaje
 • izvještaj o novčanim tokovima
 • izvještaj o promjenama kapitala
 • revizorsko izvješće
 • godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
 • nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)
 • odluku o utvrđivanju GFI-ja
 • odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka

Napominjemo da poduzetnici obveznici javne objave koji do 30. travnja 2022. godine imaju pripremljenu potpunu dokumentaciju za javnu objavu mogu koristiti mogućnost istovremene predaje GFI-a i druge propisane dokumentacije za statističke i druge potrebe i za javnu objavu.

Poduzetnici koji nisu poslovno aktivni i u poslovnim knjigama nemaju iskazanu imovinu ni obveze do 30. travnja 2022. trebaju predati Izjavu o neaktivnosti za 2021. godinu.

Kako i gdje dostaviti GFI

Izvještaje je moguće dostaviti na sljedeće načine:

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti:

 • putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati
 • slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu obveznika:
  • Osijek: rgfi.os@fina.hr
  • Rijeka: rgfi.ri@fina.hr
  • Split: rgfi.st@fina.hr
  • Zagreb: rgfi.zg@fina.hr
 • na stranici Predaja financijskih izvještaja

DOBRO JE ZNATI

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna.

Što ako se ne preda GFI na vrijeme

Važno je istaknuti da se GFI za statističke i druge potrebe ne mogu dostaviti nakon zakonski propisanog roka, stoga svakako pripazite ne te rokove.

Ispravljanje GFI-ja

U slučaju potrebe ispravka predanoga GFI-a i dokumentacije za javnu objavu, poduzetnici su dužni dostaviti izjavu o razlozima izmjene koju je potpisala ovlaštena osoba poduzetnika te novi GFI i ostalu nestandardnu dokumentaciju. Dokumentaciju je moguće dostaviti putem Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD) ili u bilo koju Fininu poslovnicu.

Obveznici poreza na dobit koji nisu obveznici javne objave (npr. obrtnici, slobodna zanimanja), izmjenu predanoga GFI-a za statističke i druge potrebe mogu provesti po nalogu Porezne uprave.

 Registar godišnjih financijskih izvještaja (klikni)

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dobit.

Osim godišnjih financijskih izvještaja, Registar raspolaže i drugom dokumentacijom koju su obveznici predali Registru:

 • Isprava o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
 • Mišljenje revizora i dr.

Preuzimanje dokumentacije i podataka iz Registra (klikni)

Dokumentacija iz Registra je javna i dostupna svim poslovnim subjektima i građanima, a može se naručiti i preuzeti u Fininim poslovnim jedinicama, telefaksom, e-poštom ili korištenjem aplikacije RGFI putem WEB-a.

Iz Registra svi poslovni subjekti i građani mogu slanjem zahtjeva putem e-pošte analize@fina.hr ili poštom naručiti i preuzeti obrađene pojedinačne i agregirane podatke iz godišnjih financijskih izvještaja.

Sve dodatne informacije poduzetnici mogu pronaći na web stranicama Fine.

Sadržaj podržava