sretni zaposlenici
Izvor: Anna Shvets/Pexels
Ana Pokrajčić
ŠTO JE NEOPOREZIVO U 2022.

Nagrade, naknade, darovi... Što poslodavac može isplatiti zaposleniku, a da na to ne plati porez

Bliži se kraj godine i poslodavce (a i zaposlenike) zanima koji primici se mogu isplatiti neoporezivo, da bi poslodavci mogli na najpovoljniji način nagraditi svoje zaposlenike. Članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak definira neoporezive naknade, potpore, nagrade i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada.

TEKST JE AŽURIRAN 14.09.2022.

Najčešći primjeri neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti zaposleniku su:

1. Prigodne nagrade

Prigodne nagrade podrazumijevaju božićnicu, naknadu za godišnji odmor (regres), uskrsnicu i slično. Do 3.000 kuna godišnje poslodavac može isplatiti zaposlenicima za prigodne nagrade. Nagrada se može isplatiti jednokratno, ali i u više navrata tijekom godine, za razne prigode, pri čemu je bitno da se ne prijeđe zadani iznos od 3.000 kuna.

2. Dar u naravi

Poslodavac može zaposleniku dati dar u naravi (ne smije biti riječ o isplati u novcu) do 600 kuna godišnje (s uključenim PDV-om), pri čemu je najčešće riječ o poklon kartici nekog prehrambenog lanca.

3. Dar djetetu do 15 godina starosti 

Poslodavac može isplatiti do 600 kuna godišnje za svako dijete do 15 godina starosti (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina). Nagrada se najčešće vezuje uz sv. Nikolu, ali može biti isplaćena bilo kad tijekom godine.

4. Nagrade za radne rezultate

Poslodavac može zaposlenicima isplatiti do 5.000 kuna godišnje po svakom zaposleniku kao nagradu za radne rezultate. Poslodavci taj iznos znaju isplaćivati na godišnjoj, tromjesečnoj ili mjesečnoj razini. Pritom bi bilo poželjno da poslodavac definira parametre isplate, da bi se izbjegla mogućnost diskriminacije zaposlenika.

5. Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika

Prema propisima ministarstva nadležnog za turizam, poslodavac može zaposleniku dati karticu određene poslovne banke u vrijednosti do 2.500 kuna godišnje te se tom karticom mogu plaćati ugostiteljske, turističke i druge usluge namijenjene odmoru radnika, pri čemu nije moguće podizanje gotovog novca s kartice, a kartica glasi na ime zaposlenika i nije prenosiva.

6. Novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

Poslodavac može na godišnjoj razini isplatiti zaposleniku do 5.000 kuna godišnje za naknadu za podmirenje troškova prehrane. Postoji i varijanta u kojoj poslodavac plaća trošak prehrane do 12.000 kuna na temelju vjerodostojne dokumentacije, ali taj se iznos ne isplaćuje zaposleniku, već se refundira objektima u kojima je usluga prehrane izvršena, te se podmiruje bezgotovinskim putem. Poslodavac ne može isplatiti i zaposleniku paušalnu naknadu za podmirenje troška prehrane i podmiriti troškove prehrane radnika putem vjerodostojne isprave.

7. Naknade za troškove redovne skrbi u ustanovama predškolskog odgoja za djecu zaposlenika

Poslodavac može podmiriti troškove redovne skrbi djece zaposlenika u ustanovama predškolskog odgoja (jaslice i vrtić) u visini stvarnih izdataka predškolskog odgoja, koja se dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom (računom, ugovorom ili uplatnicom), pri čemu je bitno naglasiti da se time plaćaju osnovni programi, ne i dodatni programi u jaslicama i vrtićima. Također, bitno je da zaposlenik dostavi potvrdu da drugi roditelj ne koristi istu naknadu kod svog poslodavca.

NAPOMENA: 

Vlada RH je na sjednici 08.09.2022. donijela Jesenski paket mjera za zaštitu građana i poduzeća. Neke od mjera se osim subvencioniranja troškova energije te zamrzavanja cijena tiču i povećanja neoporezivih isplata zaposlenicima. Te mjere su (Izvor: LinkedIn profil Karla Muratagića): 

  1. Prigodne nagrade s 3.000 kuna na 5.000 kuna
  2. Novčana nagrada za radne rezultate s 5.000 kuna na 7.500 kuna
  3. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) sa 600 kuna na 1.000 kuna godišnje
  4. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane s 5.000 kuna na 6.000 kuna godišnje (500 kn/mj ako se isplaćuje kao dodatak na mjesečnu plaću)
  5. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe sa2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  6. Neoporeziv iznos otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000 kuna na 10.000 kuna.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.