stres, likvidacija, posao, biznis
Izvor: Andrea Piacquadio/Pexels
Ana Pokrajčić
LIKVIDACIJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Kako zatvoriti tvrtku

Zbog neizvjesnosti koju je donijela i još uvijek nosi COVID pandemija, a i kriza popraćena visokim rastom cijene energenata, mnogi se vlasnici odlučuju na zatvaranje svojih trgovačkih društava. Da bi mogli zatvoriti svoja trgovačka društva, ona moraju proći kroz razdoblje likvidacije.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN 40/19), članak 367, stavka 1 kaže da su razlozi za prestanak društva:

 1. istek vremena određenog u statutu, ako je društvo bilo osnovano na određeno vrijeme
 2. Odluka glavne skupštine koja se mora donijeti s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke, ako se statutom za to ne traži veća većina ili ispunjenje dodatnih pretpostavki
 3. pravomoćna odluka registarskog suda kojom se određuje brisanje društva po službenoj dužnosti
 4. pripajanje društva drugome društvu, spajanje s drugim društvom i podjela društva razdvajanjem
 5. otvaranje stečajnog postupka
 6. ništetnost društva
 7. ukidanje društva

Ako se radi o prestanku društva donošenjem odluke, tada se ta odluka treba prijaviti u sudski registar. Društvo dobiva u nazivu nastavak 'u likvidaciji' kako bi sve zainteresirane stranke bile svjesne toga. Za vrijeme likvidacije, potrebno je obavijestiti sve interesne skupine o namjeri prestanka društva, od banke, do Porezne uprave.

Za vrijeme postupka likvidacije, društvo vode likvidatori, najčešće one osobe koje su i inače vodile i zastupale društvo. Ako likvidatore imenuje sud, imaju pravo na nagradu za svoj rad.

Proces likvidacije teče ovim slijedom:

 • prvo se naprave početna likvidacijska financijska izvješća
 • zatim likvidatori pozivaju vjerovnike da prijave svoje tražbine (u roku od šest mjeseci od dana objave poziva – osim ako se radi o j.d.o.o., tada je rok dva mjeseca)
 • nakon što prođe proces prijave tražbina, likvidatori utvrđuju je li imovina dovoljna za podmirenje svih tražbina s kamatama – ako ne, potrebno je bez odlaganja zaustaviti proces likvidacije i započeti s postupkom stečaja
 • nakon što je sve utvrđeno, izrađuje se izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine društva
 • podjela imovine društva se može izvršiti godinu dana nakon objave poziva, dok je to kod j.d.o.o.-a šest mjeseci
 • naposljetku se izrađuju zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji, koja moraju biti prihvaćena na skupštini, što se predaje u sudu kako bi se upisalo brisanje društva iz sudskog registra

Svu poslovnu dokumentaciju društva je potrebno predati na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Prilikom odluke o likvidaciji, svakako savjetujemo konzultiranje s računovođom i pravnikom/odvjetnikom, budući da je proces kompleksan i dugotrajan.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.