ušteda energije
Izvor: geralt / Pixabay
STEZANJE REMENA

Kako poduzetnici mogu uštedjeti na troškovima energije

Vlada je krajem srpnja objavila smjernice za uštedu energije. U tim smjernicama dio preporuka se odnosi i na poduzetnike. 

Opće preporuke za djelovanje poduzetnika u uvjetima krize ali i uobičajenih poslovnih procesa vezani za podizanje sigurnosti opskrbe i smanjenja izdataka za energiju:

1. Zamjena goriva u industriji te toplinskom i energetskom sektoru, te zamjena energetski neučinkovitih sustava s energetski učinkovitijim sustavima.

2. Ugovori za potrošnju plina ili električne energije kojima se stimulira odaziv poduzetnika na poziv opskrbljivača za smanjenje ili privremeno isključenje/smanjenje proizvodnje kako bi se omogućila smanjena potrošnja energije kada je to potrebno.

3. Zamjena ugovora između industrijskih potrošača na razini Europske unije, kako bi se omogućilo obavljanje proizvodnje u manje pogođenim regijama u slučaju velike nestašice.

4. Kampanja za podizanje svijesti:

 • Smanjiti termostate za grijanje u zgradama za barem 1 °C.
 • Povisiti temperature klima-uređaja (u kućama i automobilima) za barem 1 °C.
 • Zamijeniti energetski neučinkovite uređaje s energetski učinkovitim uređajima te provoditi mjere za odgovornu potrošnju energije.
 • Postavljanje novih temperaturnih i/ili satnih pragova za grijanje i/ili daljinsko grijanje u sektorima koji koriste plin.

Pozornost svakako treba usmjeriti na zamjenu prirodnog plina kao energenta drugim energentima, poglavito električnom energijom uz osiguranje vlastite proizvodnje iz fotonaponskih sustava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osiguralo je sredstava za sufinanciranje ovakvih aktivnosti iz NPOO-a, a pregovarat će se i o dodatnoj preraspodjeli na temelju plana REPowerEU.

Poduzetnici, bez obzira na njihovu veličinu, upućuju se da provedu energetske preglede kojima će se točno utvrditi koje mjere i u kojem roku mogu provesti te se potiču da uvedu sustav gospodarenja energijom po međunarodnom standardu ISO50001, kojim će se osigurati kontinuirana poboljšanja energetske učinkovitosti.

Poduzetnicima se također preporučuje da provedu kampanje za podizanje svijesti svojih zaposlenika, ali i korisnika usluga, za odgovornu i pametnu potrošnju energije pogotovo u zgradama u kojima se obavlja poslovna djelatnost odnosno pružaju usluge. Jednostavnim aktivnostima i ovdje se mogu ostvariti značajne uštede.

Primjerice, smanjenjem temperature grijanja za samo jedan stupanj i u nestambenim zgradama može se ostvariti smanjenje potrošnje energenta od barem 5 posto, a često i više.

Također je potrebno optimizirati i hlađenje u takvim zgradama. Nadalje, preporučuje se dubinska energetska obnova zgrada, poglavito u
poduzetničkim sektorima gdje se glavnina djelatnosti obavlja u zgradama (trgovački centri, turizam), usmjerena prema smanjenju potreba za energijom i osiguranju energije djelomično ili u cijelosti iz vlastite proizvodnje.

Dubinskom obnovom koja uključuje mjere energetske učinkovitosti i vlastitu proizvodnju objekti mogu postati energetski neovisni. 

Poduzetnici kojima je prirodni plin ključan energent u njihovoj djelatnosti pozivaju se da, ako su u mogućnosti, osiguraju rezerve tog energenta ili, ako to proces dopušta, prijeđu na korištenje prikladnog zamjenskog energenta u kratkom roku, a dugoročno da idu u smjeru elektrifikacije procesa uz vlastitu proizvodnju električne energije

Ističemo da svako dobrovoljno smanjenje potrošnje te učinkovito upravljanje potrošnjom koje rezultira uštedom doprinosi sprečavanju kriznih situacija ili barem skraćivanju trajanja takvih situacija te (p)održava funkcioniranje tržišta. Opskrbljivačima prirodnim plinom i električnom energijom se također preporučuje da kroz ugovore s poduzetnicima stimuliraju mjere dobrovoljnog smanjenja ili privremene obustave isporuke, ako dođe do potrebe za tim. 

BRZE PREPORUKE

 • Temperature radnih prostora tijekom grijanja ograničiti na 21°C
 • Tijekom hlađenja, ograničiti ih na 25°C
 • Voditi računa o zatvaranju prozora tijekom grijanja, odnosno hlađenja
 • Potražiti dodatne savjete za uštedu energije i provesti energetske preglede
 • Ugraditi solarne elektrane za vlastitu potrošnju
 • Provođenje mjera energetske obnove
 • U dogovoru s opskrbljivačem moguće je optimizirati potrošnju i smanjiti cijenu energije

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.