puzzle, podjela
Izvor: Alexa/Pixabay
STVARANJE DODANE VRIJEDNOSTI

Kako podijeliti trgovačko društvo uz osnivanje novog društva

Učestala je misao u poslovnom svijetu da je rast i širenje kompanija spajanjima i pripajanjima s ciljem zauzimanja što većeg tržišnog udjela ključna metoda osiguranja stabilnosti poslovanja i dominacije na tržištu. Ipak, u posljednjih nekoliko godina svjedočimo rastućem globalnom trendu podjele kompanija na više manjih trgovačkih društava koja imaju zasebnu pravnu osobnost. Toshiba, Johnson & Johnson, Dell, IBM i General Electric neki su od najpoznatijih primjera velikih kompanija koje planiraju ili su pak već izvršile podjelu. Zašto se kompanije odlučuju za takav potez? Kojih se pravnih pravila moraju pridržavati? U nastavku saznajte odgovore.

Kao što je spajanje i pripajanje trgovačkih društava motivirano stvaranjem dodatne vrijednosti, ništa drugačije nije ni s podjelom trgovačkog društva. Dodatna vrijednost kod podjele društva može nastati zbog boljeg menadžmenta koji u manjoj poslovnoj jedinici prima izravne zasluge za dobit i gubitak bez miješanja prijašnjeg upravnog odbora. Odgovornost menadžmenta je tako veća i čišća. Isto tako, podjelom društva novo društvo može omogućiti direktorima da se specijaliziraju u svom području ekspertize što vodi do veće produktivnosti i bolje organizacije. Motiv za podjelu društva može biti i taj što društvo smatra da će odvajanje zasebne poslovne jedinice u samostalnu pravnu cjelinu povećati tržišnu vrijednost novog društva. Ako se pak jedan dio trgovačkog društva bavi djelatnošću koja je visoko regulirana pa imate dojam da zbog toga ostatak vaše tvrtke zaostaje, to je dobar motiv da se pristupi podjeli trgovačkog društva. Konačno, motiv za podjelu društva može biti i strah od neprijateljskog preuzimanja kompanije, pa se 'cijepanjem' društva na manje dijelove želi demotivirati predatora da takvo neprijateljsko preuzimanje izvrši.

Naravno, kod podjele kompanije postoje i određeni nedostaci i problemi na koje treba paziti:

 • jedinični troškovi se mogu povećati kod društava koji su svoj uspjeh gradili na skalabilnosti
 • pravni troškovi podjele mogu biti visoki
 • pitanja što se događa s pravom žiga i ostalim pravima intelektualnog vlasništva: ostaju li prava starom društvu ili prelaze na novoosnovano društvo?
 • novoosnovano društvo je pravni sljednik, ali se planom podjele treba što detaljnije ugovoriti koji ugovorni odnosi prelaze na novo društvo, a koje ostaje starom društvu (detaljan plan podjele je ključan faktor kako bi se otklonile eventualne nedoumice)
 • kupci mogu negativno reagirati na podjelu.

Sada kada smo pojasnili ekonomski aspekt, motive, prednosti pa tako i nedostatke podjele društva s osnivanjem novog društva, vrijedi ukratko navesti i pravni aspekt te statusne promjene.

Radi se o prijenosu imovine društva kapitala gdje dioničari ili imatelji poslovnih udjela kod društva s ograničenom odgovornošću u zamjenu za kapital stječu dionice ili poslovne udjele društva na koje je kapital prenesen. Ako nakon takve podjele i dalje ostane postojati društvo koje se dijeli govorit ćemo o odvajanju društva, a ako podjelom 'staro' društvo prestane postojati, govorit ćemo o razdvajanju.

Cijeli postupak određen je Zakonom o trgovačkim društvima. Zbog kompleksnosti postupka nemoguće je navesti sve odredbe tog zakona kako bi u potpunosti objasnili ovaj postupak, niti je takvo što potrebno. Za statusne promjene kompanije redovito angažiraju odvjetničke urede da taj postupak provedu.

Upravo zato, ovdje ćemo navesti samo temeljna pravila koja se odnose na podjelu društva s osnivanjem novog društva:

 1. Imovina društva prenosi se jednim aktom tako da njime istodobno dionice ili poslovne udjele stječu dioničari ili članovi društva koje se dijeli.
 2. Dioničari ili članovi društva koje se dijeli stječu dionice ili poslovne udjele u novom društvu razmjerno udjelima koje su imali u društvu koje se dijeli. Jednostavnije rečeno, ako je dioničar imao 15 posto udjela u 'starom društvu', imat će 15 posto udjela i u 'novom društvu'.
 3. Na novo društvo podjelom prelaze dijelovi imovine, obveze i pravni odnosi društva koje se dijeli. Novo društvo je pri tom sveopći pravni sljednik i solidarno odgovara za sve obveze društva koje se dijeli.
 4. Kako bi se otklonile nedoumice u vezi toga koji pravni odnosi, imovina i obveze prelaze na novo društvo, a koji ne, najvažniji dokument u ovom postupku je plan podjele. Plan podjele donosi uprava društva, Zakon o trgovačkim društvima određuje što sve takav plan podjele treba sadržavati, a, osim pukog formalnog zadovoljenja njegovog zakonom propisanog sadržaja, važno je da takav plan podjele bude jasan, precizan i sveobuhvatan.
 5. Zbroj nominalnih iznosa temeljnog kapitala u novom društvu nakon podjele mora biti najmanje jednak onom nominalnom iznosu temeljnog kapitala 'starog' društva kakav je bio prije podjele. Jedno od osnovnih pravila u pravu društava je pravilo o očuvanju temeljnog kapitala. Ako društvo ima temeljni kapital u iznosu od 10.000.000 kuna, te 3.000.000 kuna prenosi na novo društvo, zbroj nominalnih svota temeljnog kapitala starog i novog društva treba i dalje biti 10.000.000 kuna (7.000.000 kuna temeljnog kapitala starog društva i 3.000.000 kuna temeljnog kapitala u novom društvu). Upravo zato, osnivanje provjerava jedan ili više revizora.
 6. S obzirom na postupak podjele i njegove gospodarske i pravne posljedice, Zakon propisuje odgovornost članova uprave i nadzornog odbora društva koje se dijeli, pri čemu oni odgovaraju svim društvima koji sudjeluju u podjeli i članovima tih društava, za štetu koja im je počinjena podjelom.

Iako se podjela trgovačkog društva može činiti kompliciranom i zastrašujućom, uz pomno planiranje, kvalitetnu organizaciju i adekvatnu pravnu pomoć, takav postupak može proći glatko. Prvi korak je svakako načelno razumijevanje ekonomskog i pravnog aspekta podjele društva, stoga se nadamo da smo vam u tom dijelu pomogli.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.