laptop, posao, biznis
Izvor: Stokpic/Pixabay
SAM SVOJ ŠEF

Kako otvoriti obrt ili trgovačko društvo u svega par klikova

U zadnje vrijeme mali poduzetnici niču kao gljive poslije kiše. Razlog tomu vjerojatno leži u tome što privatno poduzetništvo nudi širok spektar poslova, svojvrsnu slobodu (ali i rizik) te je otvaranje obrta ili društva postalo jednostavno i to online, u svega nekoliko klikova.

U brzom i jednostavnom pokretanju poslovanja uvelike pomaže sustav START koji možete koristiti iz ugodnosti svog doma, 24 sata dnevno te otvoriti svoj biznis kroz jedan elektronički postupak, a pokretanje poslovanja traje svega par radnih dana.

START je informacijski sustav koji korisnicima, građanima Republike Hrvatske, omogućuje jednostavno i brzo pokretanje poslovanja za d.o.o., j.d.o.o. i obrt, elektroničkim putem.

Prednosti STARTA

  • potpuna usluga pokretanja poslovanja, a da ne morate dolaziti na lokacije nadležnih institucija
  • više koraka u jednom procesu - jednom ulazite u sustav, unosite podatke za sve dionike procesa (npr. Porezna uprava, HZMO, banke)
  • automatsko slanje zahtjeva u sve odabrane registre i institucije
  • manji troškovi - izmjenom Zakona o trgovačkim društvima ukinuta je potreba javnobilježničke ovjere osnivačkih akata, a izmjenom Zakona o sudskim pristojbama iznos sudske pristojbe za elektronički predane prijave smanjen je za 50 posto

Za ulaz u sustav START treba vam Finin osobni certifikat visoke razine sigurnosti (FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju) ili elektronička osobna iskaznica (eOI).

KAKO OTVORITI OBRT?

Kada se identificirate i autentificirate putem sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), slijedi popunjavanje potrebnih podataka u sustavu START.

Postupak slanja prijave

Osnovni podaci

Prvi odjeljak je Upis u Obrtni registar, gdje su u prvom dijelu, već po automatizmu upisani vaši podaci – OIB, ime i prezime, a potom i prebivalište/boravište.

Što se pak Načina informiranja tiče, preporučljivo je označiti kvačicom da ćete, uz obavijesti u Osobni korisnički pretinac sustava e-Građani, sve informacije primati i na svoju e-mail adresu, a onda u Kontakt podacima upišite svoju e-mail adresu i broj mobitela.

Djelatnosti

Pod Djelatnosti trebate unijeti sve djelatnosti koje ćete obavljati kroz obrt, s time da se ne preporuča upis djelatnosti koje nećete skoro početi obavljati. Kada upišete djelatnost, potvrdite taj unos i onda ponovno kliknite na Dodaj djelatnost, ako ih želite još dodati. Također, imajte na umu da jednu djelatnost trebate odabrati kao pretežitu. To, naravno, neka bude ona kojom ćete se najviše baviti.

Osim toga, kod barem jedne djelatnosti morate kvačicom označiti Početak obavljanja djelatnosti kako bi obrt bilo moguće upisati s početkom obavljanja djelatnosti.

Djelatnosti i njihove šifre možete pogledati u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) ovdje.

Djelatnosti koje se upisuju u Obrtni registar mogu biti slobodne, vezane i povlaštene. Na temelju odabrane djelatnosti, ako se radi o vezanoj ili povlaštenoj djelatnosti prikazuje se informacija o zahtijevanom zanimanju, odnosno minimalnoj stručnoj osposobljenosti te prilozi koje je potrebno učitati.

Način rada obrta

U ovom se dijelu odabire način obavljanja obrta, odnosno je li obrt upisan s početkom rada, bez početka rada ili kao sezonski obrt. Obratite pozornost na to jeste li u bloku Djelatnosti kod barem jedne djelatnosti označili polje Početak obavljanja djelatnosti jer inače neće biti moguće odabrati Upis novog obrta i početak obavljanja obrta.

Kada odabirete Datum promjene, onda iz ponuđenog kalendara odaberite datum koji ne može biti manji od datuma popunjavanja prijave. S datumom koji odaberete vaš će se obrt upisati u Obrtni registar.

Ako ste odabrali Sezonski obrt, ponudit će vam se opcija za unos termina sezone. Klikom na gumb Unos termina sezone otvara se skočni prozor u kojem trebate unijeti željeni datum početka i završetka sezone. Moguće je unijeti više termina sezone čije ukupno trajanje ne smije biti veće od 9 mjeseci.

Slanje prijave

U ovom dijelu omogućuje vam se odabir opcionalnih zahtjeva:

  • Registracija u sustav PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja – ako želite registrirati obrt u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ili samo zatražiti dodjelu PDV ID broja
  • Otvaranje transakcijskog računa u banci – ako to želite obaviti putem STARTA, možete označiti polje kvačicom, a ako ne želite ili ne nalazite željenu banku, trebate osobno otići u banku i otvoriti transakcijski račun
  • Registracija korisnika u HZMO – ako se želite registrirati za rad u sustavu HZMO-a, za potrebe budućih prijava obveznika i osiguranika

Određivanje sjedišta

Obrt mora imati registrirano sjedište. U ovom su dijelu inicijalno predloženi vaši podaci o prebivalištu/boravištu. Ako sjedište obrta neće biti na toj adresi, ponuđene podatke možete izmijeniti.

Ime obrta

Nakon što ste odabrali sjedište, u polje Tvrtka trebate upisati ime koje ste odlučili dati svome obrtu. To treba biti specifičan naziv obrta koji ne smije sadržavati navodnike. Što se pak Oznake obrta tiče, tu trebate upisati čime će se obrt baviti, na primjer – obrt za usluge, obrt za odnose s javnošću i slično. Temeljem unesenoga, u poljima Tvrtka i Skraćena tvrtka sustav generira i prikazuje tvrtku i skraćenu tvrtku obrta u skladu sa zakonskim odredbama.

Upis u Registar poreznih obveznika

U ovom su dijelu podaci popunjeni preuzimanjem iz prijave za Obrtni registar.

Za sve te korake imate i dodatne padajuće izbornike uz pomoć kojih možete odabrati adresu, naselje, ulicu, kućni broj i poštanski ured iz službenog šifrarnika Državne geodetske uprave.

Nadalje, pod Podatke o djelatnosti trebate odabrati hoćete li samostalno voditi knjige te hoćete li porez plaćati paušalno. Pod Predviđeni dohodak nema puno mudrosti – trebate upisati koliko procjenjujete da će biti vaš dohodak i upisati iznos u kunama bez lipa.

Zaključavanje i slanje prijave u Obrtni registar

Svi ovi koraci odnose se na otvaranje obrta bez ortaka i/ili opunomoćenika. Ako pak namjeravate imati ortake i opunomoćenike sve je vrlo jednostavno za popuniti jer vas cijeli sustav vodi kroz to, a od velike je pomoći i Korisnička uputa, koju svakako preporučujemo da proučite kada se odlučite otvoriti obrt putem sustava START, a možete je pronaći u donjem lijevom kutu.

Osim toga, svoju prijavu možete u bilo kojem trenutku spremiti klikom na gumb Spremi koji je uvijek vidljiv na ekranu u donjem desnom kutu. Na taj način možete odgoditi dovršenje slanja prijave, a da su svi do tada uneseni podaci sačuvani. Ako se želite odjaviti, a popunjavanje nastaviti kasnije, u gornjem desnom kutu, u crvenoj traci, nalazi se Odjava.

Nakon što ste sve podatke unijeli, a potrebne priloge učitali, zaključajte prijavu klikom na gumb Zaključaj koji se nalazi u donjem lijevom kutu ispod Korisničke upute. Kada je prijava zaključana možete pregledati sve podatke i dokumente koje će sustav START poslati drugim institucijama, za svaku instituciju zasebno. Potom možete prijavu poslati klikom na gumb Pošalji na rješavanje, čime se zahtjev za pokretanje poslovanja šalje u Obrtni registar, a vama se prikazuje poruka o uspješnom slanju.

Ako se ipak predomislite, a vaša prijava ima status Prijava zaprimljena u OR, možete je povući klikom na gumb Povlačenje prijave iz Obrtnog registra koji je vidljiv u bloku Status.

Ako je prilikom pregleda podataka prijave službenik zaključio da su podaci u prijavi nepotpuni, Obrtni registar može prijavu vratiti na doradu. U tom se slučaju vaša prijava automatski otključava čime vam je omogućena izmjena ili nadopuna podataka. Nakon što podatke izmijenite i/ili nadopunite opet trebate prijavu zaključati i poslati u Obrtni registar klikom na gumb Pošalji na rješavanje.

KAKO OTVORITI D.O.O. I J.D.O.O.?

Za otvaranje d.o.o.-a (društvo s ograničenom odgovornošću) i j.d.o.o.-a (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) putem sustava START trebate se prvo prijaviti u sustav uz pomoć navedenih vjerodajnica, a zatim samo ispunjavati potrebne podatke. Sve zakonom zahtijevane obrasce za trgovačko društvo generira sam sustav. Poslovna pravila unosa i integrirani šifrarnici jamče da ćete podatke ispravno popuniti pa sami ne morate znati sve razlike između d.o.o. i j.d.o.o.

Postupak slanja prijave

Odmah na početku ponuđene su opcije za opcionalne usluge koje kroz sustav možete automatski obaviti uz osnivanje i to: otvaranje transakcijskog računa u banci, registracija u sustav PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja i registracija u sustav HZMO-a, za koje se preporučuje da ih sve odaberete. Međutim, ako neku od ponuđenih usluga ne želite obaviti kroz sustav START, jednostavno je samo odznačite.

Osnovni podaci

Dio Predlagatelj je popunjen po automatizmu na temelju prijave vjerodajnicom u sustav START. Jedino što trebate nadopuniti je vaša e-mail adresa i označiti kvačicom jeste li oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi. Ako jeste, morat ćete odabrati osnovu oslobođenja i učitati dokaz te osnove.

Upis društva u sudski registar

U prvo polje – Naznaka imena trebate upisati naznaku imena ili naziva trgovačkog društva koje želite registrirati, a u polje Naznaka predmeta poslovanja treba unijeti čime ćete se baviti, na primjer, uzgoj rajčica, trgovina, informatički inženjering. Što se pak Punog naziva tiče, njega generira i prikazuje vam ga sam sustav, u skladu sa zakonskim odredbama o tvrtki društva. Ako imate strani naziv, uputno je i obrazložiti ga, odnosno pojasniti značenje, što po potrebi možete i dokazati određenim dokumentima.

Sjedište

Trgovačko društvo mora imati sjedište i to mora biti mjesto u Republici Hrvatskoj. Temeljem upisa sjedišta automatski će se odabrati i nadležni sud. Zatim slijedi upis poštanskog broja, ulice, kućnog broja i broja telefona.

Što se pak unosa e-mail adrese tiče, to nije obavezno na prijavi, no ipak, prema Zakonu o sudskom registru, dužni ste u roku tri mjeseca od osnivanja podnijeti zahtjev za prijavu minimalno jedne e-mail adrese. Naknadnu prijavu e-mail adrese nije moguće obaviti putem sustava START, a za naknadni upis e-mail adrese u sudski registar plaća se pristojba od 250 kuna za d.o.o. i 60 kuna za j.d.o.o. Stoga je uputno odmah prijaviti e-mail adresu koju će sudski registar javno objaviti i koristiti za komunikaciju s društvom.

Daljnji koraci

Svaki d.o.o. i j.d.o.o. mora imati temeljni kapital. U slučaju d.o.o.-a temeljni kapital mora iznositi najmanje 20.000 kuna, a upisuje se u sustav kao broj, bez točke ili zareza i obavezno u kunama. Kod j.d.o.o.-a temeljni kapital može iznositi između 10 kuna i 20.000 kuna, a također se upisuje kao broj, bez točke ili zareza.

Ako osnivate d.o.o. i niste jedini osnivač, vaši partneri i vi možete iskoristiti zakonsku mogućnost uplate ¼ temeljnoga kapitala (za d.o.o. to znači ukupno 5.000 kuna), pri čemu sve uloge može u ime drugih osnivača uplatiti jedan od njih. Ova mogućnost ne postoji za osnivače j.d.o.o. ili jedinog osnivača d.o.o.

Djelatnosti

Naravno, vaše poduzeće se nečime treba baviti. S time da glavna djelatnost mora biti s popisa Nacionalne klasifikacije djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (temeljem nje bit će vam izdana Obavijest o razvrstavanju), a ostale djelatnosti, za potrebe suda, možete odabrati s ponuđenog popisa u skladu s posebnim zakonima koji se odnose na pojedine djelatnosti.

Osnivači

U ovom dijelu su vaši podaci automatski upisani. Za sve ostale osnivače, ako postoje, morate 'ručno' unositi podatke, međutim kada upišete OIB, ime i prezime drugih osnivača možete kliknuti na gumb Dohvati podatke o osobi, pa će se ostali podaci dohvatiti iz službenih evidencija. Kada ste unijeli sve podatke drugog osnivača, potvrdite odabir klikom na gumb Potvrdi osnivača. Ako ih ima još, ponovite postupak dok ih sve ne upišete.

Završetak prijave

Prije samog kraja trebate unijeti još nekoliko informacija o Načinima statutarnih promjena, ali kroz to vas sustav vodi na vrlo jednostavan način.
Slično kao kod obrta, započete, a nezaključane prijave možete u bilo kojem trenutku spremiti klikom na gumb Spremi koji je uvijek vidljiv na ekranu u donjem desnom kutu. Na taj način možete odgoditi dovršenje slanja prijave, a da su svi do tada uneseni podaci sačuvani.

Kada su svi obvezni podaci popunjeni, prijavu zaključajte opcijom Zaključaj prijavu za upis u sudski registar. Tom radnjom sustav vam automatski generira sve osnivačke dokumente koje trebaju potpisati osnivači i zakonom ovlaštene osobe. U slučaju više sudionika, svi će biti pozvani na potpisivanje, a važno je da potpisuju jedan po jedan, redoslijedom kako su uneseni u prijavu, kako bi sustav mogao pravilno odrediti trenutak sklapanja društvenog ugovora.

Nakon što su svi sudionici potpisali dokumentaciju, potrebno je platiti temeljni kapital i sudsku pristojbu. Uplate se vrše kartično putem interneta, debitnom ili kreditnom karticom. Sve uplate može izvršiti jedan osnivač ili svaki osnivač može izvršiti svoju uplatu. Na samome kraju predlagatelj će uplatiti sudsku pristojbu, čime će prijava biti poslana u sudski registar.

Ako ste odabrali preko sustava START otvoriti račun u banci, registrirati poduzeće u sustav PDV-a, zatražiti dodjelu PDV ID broja i registrirati se u sustav HZMO-a, onda još to trebate popuniti, ali i za to je sustav većinu podataka preuzeo iz prijave za sudski registar, dok vas za preostale podatke vodi pri popunjavanju.

Zaključak

S obzirom na to da kod društva imate dvije prijave (jednu za upis u sudski registar, a drugu za vanjske institucije), važno je i prijavu za vanjske institucije zaključati, kako bi nakon zaprimanja dokumentacije od trgovačkog suda i DZS-a, ona bila automatski iz sustava START poslana odabranim institucijama.

Nakon toga vam slijedi samo čekati par dana da dobijete obavijest o tome da ste postali ponosni (su)osnivač društva. Sretno!

Sadržaj podržava fina start, fina