porez
Izvor: stevepb / Pixabay
Tin Bašić
OBRTNICI I TVRTKE

Iznosi doprinosa za 2022. godinu

Pogledajte TOČNE iznose koje obrtnici - 'dohodaši', 'dobitaši' i 'paušalci' moraju platiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec te koje su mjesečne obaveze za direktore tvrtki. 

Iznosi doprinosa za 2023. godinu.

Početkom svake godine obrtnici i poduzetnici postavljaju pitanja o tome koliko će mjesečno plaćati doprinose. Evo tablica i brojeva.

Iznos doprinosa za 2022. za obrtnike 'paušalce'

Inače, paušalni obrt je obrt koji svoje poreze i prireze plaća kvartalno.
Riječ je o obrtnicima čiji:

  • ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 300.000 kuna (također, ako obrtnik u tekućoj godini prijeđe iznos od 300.000 kuna, automatski ulazi u sustav PDV-a)
  • nije u sustavu PDV-a

Svakako pročitati - Što sve STUPA NA SNAGU od 1. siječnja 2023.

Iznos godišnjeg poreza i prireza za paušalne obrte u 2022. godini

Napominjemo, u tablici smo napisali (posljednji stupac), mjesečni iznos paušalnog poreza i koji se uplaćuje kako biste imali preglednije iznose. A taj se porez i prizez plaća na kraju svakog tromjesečja, i to tako da uzmete iznos posljednjeg stupca i pomnožite s TRI. U izračunu smo koristili prirez od 18 posto. 


Iznos doprinosa za 2022. za obrtnike 'dohodaše'

Obrtnik obveznik poreza na dohodak je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Dohodak od obrta, što se utvrđuje prema poslovnim knjigama, razlika je između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju.


Iznos doprinosa za 2022. za obrtnike 'dobitaše'

Iznos doprinosa za 2022. za paušalne obrtnike zaposlene u drugoj tvrtci

Kada je paušalni obrtnik zaposlen kod drugog poslodavca, Porezna uprava po isteku godine donosi rješenje o visini doprinosa koje se temelji na ostvarenim primitcima u protekloj godini, što se može vidjeti iz PO-SD obrasca i broju mjesecu poslovanja u navedenoj godini.

Ono što je ključno za paušalne obrtnike koji su zaposleni kod drugog poslodavca jest da se njima iznos doprinosa mijenja ovisno o dohotku kojeg ostvare u jednoj godini (odnosno ovisi o razredu u kojemu se nalaze). Isto tako, sve ovisi o tome je li obrt radio cijelu godinu ili dio godine. Preuzmite tablicu pomoću koje možete izračunati iznos mjesečnog doprinosa ako ste zaposleni kod drugog poslodavca

Svakako pročitati - Što sve STUPA NA SNAGU od 1. siječnja 2023.

Pravila igre za tvrtke

Prema odredbama Zakona o doprinosima, od 1. siječnja 2022. mijenja se minimalna plaća direktora (zaposlenog člana uprave). Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 9.537 kuna, što znači da osnovica za obračun doprinosa za rad direktora u punom radnom vremenu ne može biti niža od 6.199,05 kuna mjesečno.

Neto iznos ovisi o poreznim olakšicama te mjestu stanovanja zaposlenog člana uprave.

Novi izračun minimalne plaće direktora primjenjuje se za plaću za siječanj, koja se uobičajeno isplaćuje u veljači.

Direktor nije obavezan isplaćivati sebi neto plaću, ali je obavezan plaćati doprinose i poreze. No preporučuje se isplata neto plaće.

Minimalni mjesečni trošak doprinosa i poreza (bez prireza) za 2022. iznosit će 2.451,50 kuna:

  • 1.022,84 kuna za zdravstveno osiguranje
  • 929,86 kuna za prvi stup mirovinskog osiguranja
  • 309,95 kuna za drugi mirovinski stup
  • 191,85 kuna poreza. Tome treba pridodati prirez

Pročitajte još:

 

 

Ako vas zanima više info o poslovanju za tvrtke i obrte pratite rubriku biznis

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.