porez
Izvor: unsplash.com
JEDNOSTAVNO I LAKO

Donosimo iznose doprinosa za obrtnike u 2021. godini

S obzirom na to da su 'porezni' dokumenti iznimno komplicirani i samo ih računovođa može razumjeti, iz Hrvatske obrtničke komore (HOK) su nam ih 'preveli na hrvatski jezik'.

Donosimo popis i nove iznose mjesečnih doprinosa koje obrtnici plaćaju u 2021. godini. Početkom svake godine obrtnici postavljaju pitanja o tome koliko će mjesečno plaćati doprinose, a ovdje pogledajte TOČNE iznose koji obrtnici - 'dohodaši', 'dobitaši' i 'paušalci' moraju platiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. 

S obzirom na to da su 'porezni' dokumenti iznimno komplicirani i samo ih računovođa može razumjeti, iz Hrvatske obrtničke komore (HOK) su nam ih 'preveli na hrvatski jezik'. Izradili su nam tri tablice u kojima jasno stoji koliko određeni obrtnik plaća i kako to napraviti. 

Iznos doprinosa za 2021. za obrtnike 'paušalce'

Inače, paušalni obrt je obrt koji svoje poreze i prireze plaća kvartalno. 

Riječ je o obrtnicima čiji:

  • ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 300.000 kuna (također, ako obrtnik u tekućoj godini prijeđe iznos od 300.000 kuna, automatski ulazi u sustav PDV-a)
  • nije u sustavu PDV-a

Iznos godišnjeg poreza i prireza za paušalne obrte i 2021. godini! 

Napominjemo, u tablici smo napisali (posljednji stupac), mjesečni iznos paušalnog poreza i koji se uplaćuje kako biste imali preglednije iznose. A taj se porez i prizez plaća na kraju svakog tromjesečja, i to tako da uzmete iznos posljednjeg stupca i pomnožite s TRI. 

Iznos doprinosa za 2021. za obrtnike 'dohodaše'.

Obrtnik obveznik poreza na dohodak je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Dohodak od obrta, što se utvrđuje prema poslovnim knjigama, razlika je između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju. 

Iznos doprinosa za 2021. za obrtnike 'dobitaše'

Iznos doprinosa za 2021. za paušalne obrtnike zaposlene u drugoj tvrtci

Kada je paušalni obrtnik zaposlen kod drugog poslodavca, Porezna uprava po isteku godine donosi rješenje o visini doprinosa koje se temelji na ostvarenim primitcima u protekloj godini, što se može vidjeti iz PO-SD obrasca i broju mjesecu poslovanja u navedenoj godini.

Ono što je ključno za paušalne obrtnike koji su zaposleni kod drugog poslodavca jest da se njima iznos doprinosa mijenja ovisno o dohotku kojeg ostvare u jednoj godini (odnosno ovisi o razredu u kojemu se nalaze). Isto tako, sve ovisi o tome je li obrt radio cijelu godinu ili dio godine. OVDJE preuzmite tablicu pomoću koje možete izračunati iznos mjesečnog doprinosa. 

Donosimo tablicu s konkretnim izračunima. Napominjemo, rijeć je o godišnjim iznosima, pa ih je potrebno podijeliti s 12 kako biste dobiti mjesečni iznos za plaćanje.