dokumenti u vozilu
Izvor: diana.grytsku/Freepik
Antonio Milanović
DOBRO DOĐE

Znate li koje dokumente obavezno trebate imati u vozilu?

Bez obzira na to jeste li vozač početnik ili onaj s dugogodišnjim iskustvom, moguće je da vam se događa da ne znate gdje su vam 'vozački' dokumenti ili možda ne znate koje svakako morate imati uza sebe u vozilu. Provjerite o kojim se dokumentima redi da ne bi bilo 'nismo znali' ako vas zaustavi policija ili se nešto dogodi.

Vozačka dozvola

Vozačka dozvola je osnovni dokument kojim vozač dokazuje da je osposobljen za upravljanje određenom vrstom i kategorijom motornog vozila. Kategorije motornih vozila kojima vozač ima pravo upravljati moraju biti ovjerene pečatom nadležnog tijela u vozačkoj dozvoli. Za vrijeme upravljanja motornim vozilom, vozač mora uvijek imati sa sobom vozačku dozvolu i dužan ju je na zahtjev službene osobe pokazati.

Prometna dozvola

Prometna dozvola je obvezna isprava u koju se upisuju podaci o vlasniku vozila i podaci o vozilu, a dokazuje se i tehnička ispravnost i registracija vozila nakon što je vozilo prošlo tehnički pregled. Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu prometnu dozvolu nije dopušteno ostavljati u vozilu bez nadzora za što je propisana kazna.

Polica osiguranja od automobilske odgovornosti

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete uzrokovane uporabom vašega motornog vozila u zemlji i inozemstvu.

Polica osiguranja od automobilske odgovornosti predstavlja ugovor o zaključenom osiguranju koju izdaje osiguravatelj. Policom se osigurava odgovornost vozača prema trećim osobama za štete koje bi im mogao prouzročiti u prometu. Prema Zakonu o osiguranju svi vlasnici vozila moraju osigurati svoja vozila od automobilske odgovornosti, što se dokazuje policom osiguranja, a bez koje se ne može registrirati vozilo.

Osiguranje od automobilske odgovornosti obvezni su ugovoriti svi vlasnici ili korisnici vozila prema Zakonu o osiguranju kako u Hrvatskoj, tako i u svim europskim zemljama, a visina premije za osobni automobil ovisi o snazi motora i registracijskom području.

Zelena karta

Zelena karta je isprava kojom se izvan granica RH dokazuje posjedovanje osiguranja od automobilske odgovornosti. U slučaju prometne nezgode u inozemstvu krivac za nezgodu predaje potpisanu kopiju zelene karte oštećenom. Ako nije potpuno jasno tko je krivac za nastalu nezgodu, sudionici razmjenjuju svoje zelene karte.

Hrvatska je članica Međunarodnog sustava osiguranja, što znači da vozila s HR registracijskim oznakama mogu slobodno ulaziti u sve zemlje EU, bez kontrole zelene karte osiguranja, ali primjerice ako putujete u Bosnu i Hercegovinu na granici će vas djelatnik tražiti da pokažete zelenu kartu.

Europsko izvješće o nezgodi

U slučaju prometne nesreće s manjom materijalnom štetom na vozilu Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da su sudionici prometne nesreće s manjom materijalnom štetom na vozilu, dužni popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi, prije napuštanja mjesta prometne nesreće. Europskim izvješćem o nezgodi se ni u kojem slučaju ne priznaje krivnja, već služi isključivo za prikupljanje objektivnih podataka. Čak i u slučaju kad službene osobe obave očevid i utvrđuju dokaze o načinu nastanka nezgode dobro je popuniti formular, jer će to znatno olakšati i ubrzati postupak naknade štete kod osiguravatelja. Europsko izvješće o nezgodi vam mora dati osiguratelj prilikom plaćanja obveznog osiguranja od autoodgovornosti. Upute o popunjavanju nalaze se na poleđini Europskog izvješća.

Dozvola za upravljanjem tuđim motornim vozilom

Kada je riječ o dokumentima treba spomenuti i Dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom u inozemstvu. Kada je vozilo kupljeno na leasing, prilikom putovanja izvan granica naše zemlje treba nositi sa sobom i dozvolu za upravljanjem tuđim motornim vozilom u inozemstvu, jer nije dovoljno posjedovati samo Ugovor o leasingu.

Ako vas policija zatekne da uz sebe nemate vozačku dozvolu, prometnu dozvolu, potvrdu o osiguranju vozila i Europsko izvješće o nesreći Zakon o obveznim osiguranjima u prometu propisane su sljedeće kazne:

  • 40 eura (300 kuna) kazne za ostavljanje prometne dozvole u vozilu
  • 40 do 132,72 eura (300 do 1.000 kuna) kazne ako ne predočite policu osiguranja vozila
  • 40 do 132,72 eura (300 do 1.000 kuna) kazne ako vozač vozila koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne predoči Europsko izvješće o nesreći

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.