cesta, auto, čovjek
Izvor: David McEachan/Pexels
Antonio Milanović
PROMETNI PREKRŠAJI

U kojim sve slučajevima možete ostati bez vozila

Iako se često čini nemogućim, Prekršajni zakon omogućuje oduzimanje vozila ili bilo kojeg drugog predmeta i to ako su uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali njegovim počinjenjem, te ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja. U kojim se sve slučajevima može oduzeti vozilo, koja je procedura, što se s tim vozilom kasnije događa i koliko je Hrvata ostalo bez vozila saznali smo od Ministarstva unutarnjih poslova.

Tekst je ažuriran 22. rujna 2023.

Zakon predviđa oduzimanje predmeta (u ovom slučaju vozila) i drugih sredstava u slučajevima kada je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka, zaštite zdravlja ljudi ili iz moralnih razloga. Oduzeti predmeti i sredstva tada postaju vlasništvo Republike Hrvatske.
U slučaju oduzimanja vozila, razlikujemo privremeno i trajno oduzimanje vozila.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da se vozaču za kojeg se utvrdi osnovana sumnja u počinjenje određenih prekršaja, privremeno će se oduzeti vozilo kojem je upravljao, do donošenja odluke o prekršaju, ako je već najmanje dva puta pravomoćno kažnjen za te prekršaje. Treba istaknuti da je policija ovlaštena vozilo oduzeti privremeno, za razliku suda koji odlukom vozilo oduzima trajno.

Privremeno oduzimanje vozila

Iz Ministarstva unutarnjih poslova su nam naveli koji su to prekršaji nakon kojih se vozilo može privremeno oduzeti (a prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama):

 • ako se vozač vozilom na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila kreće u suprotnom ili zabranjenom smjeru
 • ako vozač vozi u naselju brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine
 • ako vozač ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla na semaforu bez smanjenja brzine kretanja ili, pak, poveća brzinu ili se ne zaustavi na dva ili više crvena semafora
 • ako vozač odbija testiranje na alkohol, droge ili lijekove koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili, pak , odbija odlazak na liječnički pregled i uzimanje krvi i urina radi analize
 • ako vozač i instruktor vožnje imaju alkohola u krvi iznad 1,50 promila ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova
 • ako osoba vozi prije no što je stekao pravo na upravljanje vozilom, odnosno prije dobivanja vozačke dozvole
 • ako se vozač i instruktor vožnje odbiju podvrgnuti se ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina
 • ako vozač i mladi vozač upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja o ukidanju i oduzimanju vozačke te vozaču kojem je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine
 • ako vozač upravlja vozilom, a vozačka dozvola mu je oduzeta ili je isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom

Kada su navedeni uvjeti ispunjeni, vozaču se privremeno oduzima vozilo na mjestu počinjenja prekršaja. S obzirom na to da policija privremeno oduzima vozilo od vozača, procedura policijskog postupanja jednaka je bez obzira na to je li vozilo u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

Najčešći prekršaji zbog kojih su privremeno oduzeta vozila su:

 • vožnja pod utjecajem alkohola
 • upravljanje motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje
 • vožnja kada je vozačka dozvola oduzeta.

Još je svakako bitno znati, a to je dopunjeno u izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, da vlasnik vozila ili osoba kojoj je vozilo povjereno ne smije na upravljanje dati vozilo osobi za koju, primjerice, može ili mora znati da nema vozačku dozvolu, ima izrečenu mjeru zabrane upravljanja vozilom ili nema dozvolu za odgovarajuću kategoriju vozila. Vozilo se ne daje na upravljanje niti osobi na kojoj je vidljiv utjecaj alkohola, lijekova i li drugih opijata ili je u tolikoj mjeri umorna ili bolesna da nije u stanju na siguran način upravljati vozilom.

Trajno oduzimanje vozila

Što se pak trajnog oduzimanja vozila tiče, odluku o tome donose sudovi. Članak 229. stavak 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuje da je sud dužan odluku o prekršaju i postupanju s privremeno oduzetim vozilom donijeti u roku od 15 dana.

Što se događa s oduzetim vozilima

Nakon što je donesena pravomoćna odluka o prekršaju kojom je trajno oduzeto vozilo, područni ured Porezne uprave nadležan je za daljnje postupanje s vozilom.

Oduzeto vozilo se prodaje na javnoj dražbi, a sredstva ostvarena prodajom, umanjena za troškove postupka, prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ako se postupak prodaje nije uspio provesti i ako je to u javnom interesu, oduzeto vozilo može se besplatno dodijeliti:

 • tijelima državne vlasti, ako je to vozilo pogodno za obavljanje njihove djelatnosti
 • jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
 • neprofitnim organizacijama koje obavljaju odgovarajuću djelatnost ako je vozilo pogodno za obavljanje humanitarne, socijalne, druge društvene ili općekorisne djelatnosti.

Ako se oduzeto vozilo ne proda ili ne dodijeli besplatno, uništit će se.

Što kažu statistike

U MUP-u kažu da je od 1. siječnja 2021. do 30. rujna 2022. godine od prometnih recidivista, koji su zatečeni u nadzoru prometa, a prethodno su već dva ili više puta pravomoćno kažnjeni za počinjenje teških prekršaja, oduzeto ukupno 491 vozilo, od čega su nakon sudskih presuda 53 vozila trajno oduzeta. Najviše vozila privremeno je oduzeto na području Policijske uprave zagrebačke (74 vozila). Za dio vozila postupak pred nadležnim sudom je još u tijeku.

Zaključak

Iako se mnogo toga čini nemogućim, nemojte se zezati - sigurnost na cesti je važna i zbog vas i zbog svih ostalih sudionika u prometu. Budite oprezni, poštujte prometna pravila, pazite na sebe i druge. Pamet u glavu i zapamtite - cesta nije pista!

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.